"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkovi

pretraži [+/-]
Linkovi 1 - 4 iz 4 Ukupno
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Outgoing url: http://www.fzoeu.hr

  Prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša Fond se osniva radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša.

 • Hrvatska energetska regulatorna agencija
  Outgoing url: http://www.hera.hr

  Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 177/04 i 76/07) kao samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova, radi uspostave i provođenja regulacije energetskih djelatnosti.

  HERA nadzira sva područja na temelju proizvodnje kao i korištenje energije te savjetuje i informira Ministarstva.

 • Hrvatska gospodarska komora
  Outgoing url: http://www.hgk.hr

  Hrvatska gospodarska komora nudi cijeli niz usluga, od poslovnih informacija o tvrtkama, propisima i zakonima u području gospodarstva do poslovnog obrazovanja i usavršavanja, unapređivanja kvalitete i zaštite okoliša.

 • Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju, Zajednica obnovljivih izvora energija
  Outgoing url: http://www.hgk.hr

  Zajednica štiti i zastupa zajedničke interese svojih članova pred državnim organima i drugim institucijama i udruženjima te surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim i financijskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu kao i svim drugim zainteresiranim stranama.

Fe
zatvori x

This site in other countries