"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

NEXPO 2013 - Međunarodni sajam lokalne samouprave jugoistočne Europe

U organizaciji mreže udruga lokalnih samouprava jugoistočne Europe NALAS i uz potporu Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore održava se

Međunarodni sajam NEXPO 2013 od 25.-27. rujna 2013. u Rijeci (centar Zamet)

NALAS je krovna organizacija 15 udruga lokalnih samouprava i zastupa preko 9000 lokalnih samouprava iz 12 zemalja.

NALAS je krovna organizacija 15 udruga lokalnih samouprava i zastupa preko 9000 lokalnih samouprava iz 12 zemalja.

Stručni sajam NEXPO 2013 je najveći I najvažniji susret jugoistočnih lokalnih samouprava i mjesto sastanka predstavnika lokalne samouprave i poduzetnika. Na površini od 4000 m2 svoje ponude i projekte predstaviti će gradovi, općine, županije, razvojne agencije i poduzetnici iz regije. Program će biti nadopunjen bogatom ponudom kongresa i radionica, kao i kulturnim programom.

Središnja tema ovogodišnjeg sajma je energetska učinkovitost i obnovljive energije.

Za poduzetnike NEXPO 2013 predstavlja jednu mnogoznačnu platformu za identifikaciju potencijalnih projekata i poslovnih mogućnosti, ostvarivanje novih kvalificiranih poslovnih kontakata kao i razmjenu iskustava. U okviru Matchmaking platforme zainteresirani poduzetnici imaju mogućnost ugovaranja ciljanih individualnih sastanaka sa donosiocima odluka lokalne samouprave kao I ostalim prijavljenim sudionicima.

Opširnije informacije o sajmu NEXPO 2013, o ponudi za poduzetnike I lokalnu samoupravu kao I o Online-registraciji možete pronaći pod http://nexpo.nalas.eu/.

 

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
zatvori x

This site in other countries