"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Departementschefen i det kroatiske erhvervsministerium Nataša Vujec påpeger at der i statslige kontorbygninger kan spares op mod 20-30 % på energiregningen. Dette svarer til en besparelse på 680 Mio. danske kroner årligt i hele Kroatien. Derfor er projektet "Grønt kontor" blevet søsat, hvor der skal informeres og undervises i energieffektivitet og økologi i bygninger.  

Seneste internationale nyheder på dansk

Australien: Ny lov og Støtteordning skal fremme vedvarende energi

Et nyt tiltag inden for vedvarende energi (Renewable Energy Target) skal sikre, at 20 % af elforbruget i Australien i 2020 stammer fra vedvarende energi. Således har Australien noget at indhente, da andelen af strøm fra vedvarende energi kun udgør 8 % for tiden. Der er afsat et beløb svarende til 22 milliarder danske kroner for at nå målet.     

Norge: Oslo satser på passivhuse

Oslos byråd har den 20. januar besluttet, at alt kommunalt nybyg fra 2014 af skal opføres i overensstemmelse med standarderne for passivhuse. Således har man altså i Oslo sat et ambitiøst og fremadrettet mål inden for området energieffektivitet.    

Danmark: Fokus på ESCOs i private husholdninger

Energi.dk skriver følgende:

Klima- og Energiminister Lykke Friis ønsker at fremme brugen af ESCOs i private husholdninger og har nedsat en arbejdsgruppe til formålet. DI Energibranchen ser store muligheder i også at udbrede ESCOs til dette område og deltager i arbejdsgruppen.

 

Fe
luk x

This site in other countries