"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Danmark: Så er der gang i vindmøllemarkedet igen

Published at: 27/01/2010
kilde: http://www.business.dk
Kategorier:
Lande:
oprettet af

Business.dk skriver følgende:

Der er igen kommet gang i opstillingen af vindmøller i det danske landskab. Men Vindmølleindustrien efterlyser endnu mere fart i udbygningen, også til gavn for job og eksport.

Efter stilstand i flere år blev der sidste år opstillet i alt 52 overvejende større vindmøller på land med en samlet produktion af strøm på 94 MW. Og så mange af de store vindmøller er der ikke sat op siden 2002, oplyser brancheforeningen, Vindmølleindustrien. Også i 2008 blev der ifølge Energistyrelsens tal sat 52 nye vindmøller op, men der var mange små husstandsmøller, som ikke tæller ret meget i det store energiregnskab, påpeger Vindmølleindustrien. I perioden 2004-2007 har der hvert år været tale om under en snes nyopstillede vindmøller.

- Det er vigtigt i sig selv, at der nu er kommet liv i det danske marked igen. Og det er meget vigtigt for hele vindmølleindustrien, fordi det er muligt for os med Danmark som et udstillingsvindue at vise de nyeste teknologier til gavn for eksporten, siger Vindmølleindustriens direktør Jan Hylleberg.

Til havs blev der i 2008 opsat hele 79 vindmøller, efter at der sidst blev opstillet havvindmøller helt tilbage i 2003. Langt de fleste nye havvindmøller blev sat op i forbindelse med udbygningen på Horns Rev.

Udskiftningen af små og utidssvarende gamle møller, med nye store og mere effektive samt opstilling af møller helt nye steder har stået på vågeblus i mange år. Kommunerne har haft svært ved at beslutte sig for det, ofte på grund af indsigelser fra borgerne. Det har også spillet ind, at kommunerne overtog planlægningen fra amterne som en helt ny opgave i forbindelse med kommunalreformen.

Danmark skal inden sommer aflevere en handlingsplan til EU for, hvordan landet indfrier EU's beslutning om, at medlemslandene inden 2020 skal producere en femtedel af deres energiforbrug ved hjælp af vedvarende energi såsom også biobrændsel. Vindmølleindustrien opfordrer politikerne til at gennemføre udbygningen af vedvarende energi så hastigt som muligt, også af hensyn til arbejdspladser og eksportindtægter.

- Ved at fremskynde det, vil politikerne støtte op om, at vindkraft er en meget vigtig erhvervssektor for Danmark, både hvad angår arbejdspladser og eksport, siger Jan Hylleberg.

Der er i dag opstillet i alt 5082 vindmøller i Danmark. De producerer elektricitet svarende til 1,7 husstandes gennemsnitlige forbrug.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
luk x

This site in other countries