"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Energieffektiv teknologi og innovation kommer fra Tyskland

Published at: 11/11/2009
kilde: AHKtuell Newsletter 3 - 2009
Kategorier:
Lande:

Tags:
oprettet af

Tyskland er et af de førende lande indenfor lavt energiforbrug i forhold til den økonomiske vækst. Den tyske regering ønsker, at energiproduktiviteten i år 2020 skal være dobbelt så stor som i 1990, hvilket vil kræve en årlig vækst på 3 %. Dette ambitiøse mål kan realiseres på grund af Tysklands fokus på klimabeskyttende og bæredygtige teknologier, som har skabt et stablit indre marked for energieffektive produkter. Med henblik på at udbrede kendskabet til det tyske marked i Danmark har Det Tysk-Danske Handelskammer for nylig været vært ved en studietur til Frankfurt/Main.  

Hvad angår integration af økonomisk vækst og lavt energiforbrug er Tyskland ét af verdens førende lande. Det primære energiforbrug lå i 2007 på det laveste niveau i mere end 25 år, til trods for, at Tysklands BNP fordoblede sig i samme tidsrum. Den tyske regering har også for fremtiden ambitiøse planer. Energiproduktiviteten (output BNP/ input energiforbrug) skal i 2020 være dobbelt så stort som i 1990, hvilket vil kræve en årlig vækst på 3 %.    

For at opnå disse resultater stiger behovet for moderne og bæredygtige teknologier, der løbende skal kunne videreudvikles. Det er én af årsagerne til, at Tyskland er i front, hvad angår udvikling og videreudvikling af energieffektive løsninger. Deres andel af det internationale marked for klimabeskyttende teknologier ligger allerede i dag på ca. 16 %. Inden for enkelte brancher, f.eks. kraftvarme og solvarme har Tyskland et af de største markeder i EU.

Denne udvikling kan bl.a. begrundes med en flersidig implementering og udbredelse af klimabeskyttende og bæredygtige teknologier samt et strikt bygningsreglement. De forskellige brancher har tidligt formået at specialisere sig i klimabeskyttelse, idet de har udviklet energieffektive teknologier og løsninger og anvendt dem i deres daglige arbejde. Også regeringen gør med sin aktive klimapolitik sit for at fremme og støtte energieffektive teknologier og innovationer, og har mellem 2006 og 2009 øremærket mere end 15 mia. € til formålet. En stor del af dette beløb er blevet brugt inden for vedvarende energi, regenerative råstoffer og energieffektivitet.

 I Tyskland har mange universiteter såvel som forsknings- og udviklingsinstitutter specialiseret sig i energieffektive og bæredygtige løsninger. Det medvirker til et stabilt indre marked for energieffektive produkter, hvilket bevirker, at sektorens virksomheder trygt kan fortsatte deres fremstilling af innovative løsninger. Derved har de rig mulighed for at optimere systemer og teste deres løsninger. Som bevis for dette fremsynede forskningsarbejde kan nævnes, at 30-40 % af de internationale patentansøgninger inden for energieffektive teknologier og metoder stammer fra tyske forskere og virksomheder.

Tysklands betydningsfulde marked for klimabeskyttende og bæredygtige teknologier, den aktive klimapolitik samt den stadige videreudvikling af energieffektive løsninger kan komme danske virksomheder til gode, især med hensyn til de nye krav for energieffektiviteten i bygninger i Danmark. Med fokus på at skabe grobund for samarbejde mellem danske og tyske virksomheder har Det Tyske-Danske Handelskammer netop været vært for en studietur til Frankfurt/Main, hvor verdens første passivhus er blevet opført. Danske beslutningstagere inden for offentligt og privat byggeri fik her en indsigt i de nyeste trends og teknologier inden for energieffektivt byggeri.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
luk x

This site in other countries