"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Links

søg [+/-]
Links 1 - 8 af 8 i alt
 • Copenhagen Cleantech Cluster

  The aims of Copenhagen Cleantech Cluster are to make sure we help promote the best business conditions in Denmark and to develop a cluster that is among the leaders in the world.

 • Dansk Energi

  Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Deres primære fokus er at sikre energiselskaber gode vilkår.

 • Det tyske forbund for vedvarende energi
  Outgoing url: http://www.bee-ev.de

  Det tyske forbund for vedvarende energi, blev grundlagt som paraplyorganisation i 1991 for fagforbundene inden for vedvarende energi. Medlemmerne af foreningen kommer fra 20 forskellige forbund fra brancherne vandkraft, vindenergi, bioenergi, solenergi, og geotermi.  I alt er der således over 30.000 medlemmer

 • Deutsche Energieagentur (DENA)
  Outgoing url: http://www.dena.de/en/

  „Deutsche Energie-Agentur" DENA er et kompetencecenter for energieffektivitet og vedvarende energi. Deres centrale mål er rationel udvinding, omdannelse og anvendelse af energi såvel som udvikling af fremtidige energisystemer.  DENA iværksætter, koordinerer og realiserer projekter og kampagner på nationalt og internationalt niveau.

 • Germany Trade and Invest (GTAI)
  Outgoing url: http://www.gtai.com/

  Germany Trade & Invest er det tyske organ for eksport og import. De hjælper både tyske og udenlandske virksomheder.

 • Klima og energiministeriet
  Outgoing url: http://www.kemin.dk

  Klima- og Energiministeriet beskæftiger sig med den nationale og internationale klimaindsats, energiområdet, nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland og meteorologi.

  Baggrunden for ministeriets oprettelse er regeringens øgede indsats for et grønnere og mere bæredygtigt samfund, som bl.a. afspejles i regeringsgrundlagets mål om, at Danmark på langt sigt skal være 100 % uafhængig af fossile brændstoffer.

 • NORWEA - Norwegian Wind Energy Association
  Outgoing url: http://www.norwea.no/

  Det norske vindenergiforbund blev grundlagt i 2006. Forbundets primære formål er, at de enorme vindenergiressourcer i Norge bliver effektivt udnyttet. I den forbindelse arbejder forbundet med at informere den brede befolkning såvel som beslutningstagerne samt at sikre gode betingelser for vindenergibranchen.

 • Wind Energy in Cold Climates

  Denne hjemmeside er et internationalt samarbejde kaldet "Wind Energy in Cold Climates". Formålet med hjemmesiden er at samle og tilbyde information om driften af vindmøller i koldt klima. 

   

   

Fe
luk x

This site in other countries