"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
Linkit 1 - 10 , yhteensä 33 hakutulosta
 • Australia: Clean Energy Council

  Clean Energy Council edustaa australialaisia puhtaan energian ja energiatehokkuuden yrityksiä. Sillä on yli 300 jäsentä, jotka toimivat uusiutuvan energian ja energiatehokkuusteknologioiden parissa.

 • BBE Saksan bioenergiayhdistys

  Vuonna 1998 perustettu Saksan bioenergiayhdistys (BBE) on maan bioenergia-alan kattojärjestö. Liittoon kuuluvat monet alan yksittäiset järjestöt, yhdistykset sekä yritykset. BBE edistää mm. bioenergia-alan, joukkotiedotusvälineiden ja politiikkojen välistä vuoropuhelua ja toimii tehokkaana tiedonvälitysverkostona ja vaikuttajana.

 • BDBe Saksan bioetanoliteollisuus

  BDBe, Saksan bioetanoliteollisuus, edustaa alaa bioetanolin valmistuksesta aina teolliseen tuotantoon sekä jalostukseen saakka. Yhdistys ajaa alan etuja sekä kansallisella että EU-tasolla. Sen päämääränä on mm. parantaa alan oikeudellisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä (esim. verotusta). Tämän ohella BDBe antaa mm. lainopillisia neuvoja sekä opastaa jäseniään erilaisissa viranomaisasioissa. Lisäksi yhdistys tukee alan tutkimusta ja tiedottaa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista.

 • BioRefine - Uudet biomassatuotteet 2007–2012

  Tekesin BioRefine-ohjelman tavoitteena on kehittää kansallisiin vahvuustekijöihin perustuvia ja biojalostamoihin sekä yleensä biomassan jalostukseen liittyviä innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille ja luoda myös tarvittavaa uutta osaamista. Yritykset voivat hakea tutkimus- ja kehitysprojekteilleen rahoitusta ohjelmasta jatkuvasti ilman erillistä hakuaikaa.

 • Bioteknologia Info

  Bioteknologia Info -verkkopalvelu sisältää tietoa bioteknologiasta, asiantuntijoiden puheenvuoroja, Kysy asiantuntijalta -palvelun, linkkikokoelmia sekä opetusmateriaalia. Sivuilla voi myös testata omat tietonsa alasta.

 • Dansk Energi

  Tanskan energiayhtiöiden yhdistys

 • DEPV Saksan energiapuu- ja pellettiyhdistys

  Vuonna 2001 perustettu Saksan energiapuu- ja pellettiyhdistys ajaa jäsentensä etuja talouden ja politiikan saralla sekä kasvavilla pellettimarkkinoilla. DEPV saattaa yhteen eri yrityksiä ja toimijoita ja jäseninä onkin alan keskeisimpiä toimijoita pelletin tuotannosta ostoon ja myyntiin. Yhdistys pyrkii kasvattamaan pellettialan merkitystä alati muuttuvilla energiamarkkinoilla.

 • EK:n energiasivut

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Energia-aiheiset internetsivut

 • Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi

  Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi on perustettu edistämään suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä. Foorumi on informaatiokanava ja kohtaamispaikka kaikille ympäristöliiketoimintaa harjoittaville yrityksille sekä ympäristöliiketoimintaa edistäville organisaatioille ja viranomaisille.

 • Euroopan biomassayhdistys AEBIOM
  Outgoing url: http://www.aebiom.org

  Euroopan biomassayhdistys AEBIOM on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää kestävää bioenergia-alan kehitystä EU:ssa. AEBIOM:iin kuuluu 31 kansallista yhdistystä sekä yli 70 yritystä ympäri Eurooppaa. Kun yritykset, tutkimuskeskukset sekä yksityishenkilöt otetaan huomioon, yhdistys edustaa epäsuorasti jopa yli 4 000 jäsentä.

Fe
sulje x

This site in other countries