"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
Linkit 31 - 33 , yhteensä 33 hakutulosta
 • VDB Saksan biopolttoaineteollisuus

  Saksan biopolttoaineteollisuus on ajanut alan etuja Saksassa ja Euroopassa aina vuodesta 2001 lähtien. Yhdistys pyrkii mm. luomaan näkyvyyttä alalle sekä koordinoimaan alan tutkimusta. Lisäksi VDB on mukana lukuisassa eri hankkeessa, joiden tarkoitus on varmistaa biopolttoaineiden tulevaisuus.

 • WENET - Sustainable Energy Solutions
  Outgoing url: http://www.wenet.fi

  WENET on kestävällä energia-alalla toimivien yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten vientiverkosto Itä-Suomesta. Voimme tarjota parasta teknologiaa ja osaamista uusiutuvan energian ratkaisuihin, erityisesti bioenergia-alalla.

 • Ympäristöministeriö

  Ympäristöministeriö vastaa ympäristö- ja asuntoasioiden koordinoimisesta paikallistasolla, hallinnollisesta suunnittelusta, asioiden valmistelusta hallituksen ja eduskunnan käsittelyjä varten sekä kansainvälisestä yhteistyöstä omalla alallaan.

  Ministeriön toiminnan tavoitteet ovat
  • asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen,
  • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
  • ekotehokas yhteiskunta,
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja
  • ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen.

  Ympäristöministeriö aloitti toimintansa 1.10.1983. Ministeriössä työskentelee noin 300 henkilöä. Ympäristöministeriötä johtavat ympäristöministeri ja asuntoministeri. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki vastaa ympäristön- ja luonnonsuojeluasioista sekä ministeriön toimialan muista asioista lukuun ottamatta asumista, rakentamista ja kaavoitusta. Asuntoministeri Jan Vapaavuori vastaa asunto- ja rakennusasioista sekä kaavoituksesta.

Fe
sulje x

This site in other countries