"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

FINBIO ry

Outgoing url: http://www.finbio.fi/
Kanavat:
Maat:

Tagit:
Luokka: Industry Associations
julkaisija:

Suomen Bioenergiayhdistys r.y. FINBIO on bioenergia-alan keskeinen järjestö Suomessa.
Finbio on valtakunnallinen ja puolueeton yhdistys. Toiminnan tarkoituksena on edistää bioenergian käytön edellytyksiä Suomessa siten, että taloudellisuus, kestävän kehityksen periaatteet sekä ympäristönsuojelun näkökohdat otetaan huomioon.

Järjestö toimii bioenergia-alan suomalaisena yhteiselimenä ja tiedonvälittäjänä. Yhdistys järjestää alan seminaareja ja koulutustapahtumia sekä tekee bioenergian tuotantoa ja käyttöä edistäviä aloitteita ja esityksiä. Finbio tukee bioenergia-alan teknistä kehitystä ja laatii alaa palvelevia standardeja ja oppaita. Tämän lisäksi Finbio pitää aktiivisesti yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin ja sidosryhmiin sekä edistää bioenergiatoimijoiden yhteistyötä. Finbioon kuuluu sekä organisaatiojäseniä (yrityksiä, järjestöjä, yhteisöjä, tutkimuslaitoksia ja kuntia) että henkilöjäseniä. Jäseneksi voivat liittyä biopolttoaineiden tuotannosta, käytöstä ja kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt sekä yritykset.


Fe
sulje x

This site in other countries