"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Brasilia: Friteerausöljystä biodieselin raaka-aine

julkaisija:

Brasiliassa käynnistyy uusi hanke, jossa ravintoloiden jätteet halutaan hyötykäyttöön. Hanketta rahoittaa tutkimuksen ja projektien rahoituslaitos FINEP ja johtaa Embrapa Agroenegia. FINEP investoi hankkeeseen 2,5 miljoonaa dollaria.


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries