"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Tekesin Tie kestävään talouteen -ohjelma: Vähemmän luonnonvaroja, enemmän energia- ja materiaalitehokkuutta

Published at: 31.1.2011
lähde: Tekes
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Tekesin Tie kestävään talouteen -ohjelman visiona on, että Suomi on johtava energian ja luonnonvarojen kestävän käytön osaaja ja ymmärtäjä. Se antaa kilpailuedun suomalaisille yrityksille kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelma on suunnattu yrityksille, jotka etsivät kasvua tai haluavat uudistaa liiketoimintaansa ennakoiden energian ja raaka-aineiden hintamuutoksia sekä lakien ja määräysten vaikutuksia.

Tekesin toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttilan mukaan globaalin talouskasvun, ympäristön ja hyvinvoinnin yhteensovittaminen edellyttää radikaalia muutosta energian ja luonnonvarojen käytössä.

Ihmiskunta käyttää luonnonvaroja 30 prosenttia enemmän kuin maapallo pystyy tuottamaan vuosittain.

Ennustettu väestön kasvu tarkoittaa materiaalivirtojen kaksin- tai jopa viisinkertaistumista.

Tie kestävään talouteen -ohjelma pyrkii tunnistamaan uusia, kestävän talouden liiketoiminnan potentiaalisia kasvualueita, jotka perustuvat huomattavasti alhaisempaan energian ja kestävään luonnonvarojen käyttöön.

Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti huomauttaa, että energian ja raaka-aineiden käytön vähentäminen on usein vain osatavoite tuotteiden ja prosessien kehitystyössä.

- Kun nostamme tehokkuuden keskiöön emmekä rajaudu nykyisiin tuotantojärjestelmiin vaan ajattelemme asioita lähtökohtaisesti uudella tavalla, parannamme mahdollisuuksia synnyttää radikaaleja innovaatioita, Suortti toteaa.

Ohjelma käynnistyy ensin mittavalla ennakointiosuudella. Ensimmäisen vaiheen aikana pyritään tunnistamaan ilmastopoliittisten ohjaustoimien, luonnonvarojen niukkenemisen sekä kuluttajakäyttäytymisen muutosten vaikutuksia elinkeinoelämään pitkällä aikajänteellä.

Ohjelman toisessa vaiheessa ennakointitieto jalostuu yritysten kehityshankkeiksi.

Tie kestävään talouteen -ohjelma tukee uusien innovaatioiden syntyä erityisesti eri toimialojen rajapinnoilla, koska tulevaisuuden kestävän talouden ratkaisut eivät rajaudu perinteisen toimialajaon mukaan. Myös tutkimusorganisaatioilla on tärkeä asema uuden ennakointitiedon ja osaamisen synnyttämisessä.

Lue lisää: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Kestavatalous

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries