"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Brasilia: Puuhiili energianlähteenä on ympäristölle lempeä

julkaisija:

São Paulon yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin puuhiilen käytön vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tulosten mukaan puuhiili eli sysi on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta hyvä vaihtoehto, ja eukalyptuspuun lisääntyvä käyttö puuhiilen tuotannossa voi hidastaa Brasilian sademetsien hakkaamista.


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries