"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Saksan biokaasu-alan yritysten liike- ja tutustumismatka Suomeen

Ajankohta: 26.10.2010 - 29.10.2010
lähde: Saksalais-Suomalainen Kauppakamari; Exportinitiative Erneuerbare Energien
Kanavat:
Maat:

Tagit:
Kohderyhmät:
  • B2B
  • B2P

Tapahtumatyypit:
  • Business Trip
julkaisija:

Paikka: Jyväskylä

Aika: 26.-29.10.2010

 

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari järjestää biokaasulaitosten komponentteja ja lisenssejä tarjoaville saksalaisille yrityksille liikematkan Suomeen lokakuussa 2010. Matkan painopisteenä on bioenergiaan perustuva sähkön- ja energiantuotanto. Tämän ohella tärkeä teema on myös kunnan jätteisiin perustuva biokaasuntuotanto. Näitä aiheita käsittelevä seminaari järjestetään Jyväskylässä 26.10.2010, minkä jälkeinen aika (27.-29.10.2010) on omistettu yritystapaamisille. Yhteistyökumppanina toimi Jyväskylä Innovation Oy.

 

Seminaarissa saksalaiset asiantuntijat valottavat Saksan biojätteiden ja muiden biomassojen mädätystekniikoita, kaasun hyötykäyttöä jätehuollossa ja maatilamittakaavassa.

Seminaaripäivänä saksalaisilla ja suomalaisilla yrityksillä on lisäksi mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä keskusteluja. Viimeistään seminaarin jälkeisinä päivinä saksalaiset voivat vierailla suomalaisissa yrityksissä. Saksasta on tulossa yrityksiä, jotka muun muassa tarjoavat komponentteja biokaasulaitoksiin sekä lisensoivat omia biokaasutuotannon menetelmiä.

Suomalaisille yrityksille ja organisaatioille tarjoutuu näin ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Saksan biokaasuteknologian tarjontaan ja löytää juuri oikeat yhteiskumppanit omiin projekteihin.

Seminaari ja tapaamiset ovat suomalaisille yrityksille maksuttomia.


Fe
sulje x

This site in other countries