"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Lataukset

search [+/-]
Lataukset 1 - 10 , yhteensä 14 hakutulosta
 • Wind Integration into the Costa Rican Power Grid

  Duisburg-Essenin yliopiston tekemässä tutkimuksessa havainnollistetaan mahdollisuuksia integroida tuulivoima osaksi Costa Rican sähköverkkoa.

 • Uusiutuvan energian indikaattorit

  Eurostatin heinäkuussa 2010 julkaisema raportti kuvaa uusiutuvan energian osuuksia EU-maissa.

 • Teknologiateollisuuden vientiraportti

  Viimeinen havainto: toukokuu 2010.

  Lue teknologiateollisuuden vientiraportti.
  Raportin kieli: suomi ja englanti.

   

 • Slovakian energialaki

  Energialaissa (656/2004 GBl.) säädetään ehdot energiatalouteen liittyvän liiketoiminnan harjoittamisesta sekä sähkö- ja kaasumarkkinoille osallistuvien oikeudet ja velvollisuudet. Laki määrittelee ehdot energiayritysten toiminnalle (4 §) ja määrää, että yritykset tarvitsevat toiminnalleen luvan (5 §).

  Tarvitsetko lisätietoja? Ota yhteyttä Saksalais-Slovakialaiseen Teollisuus- ja Kauppakamariin: info@dsihk.sk.

 • Slovakia: laki uusiutuvan energian ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon edistämisestä

  Slovakia: laki uusiutuvan energian ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon edistämisestä.

  Tarvitsetko lisätietoja? Ota yhteyttä Saksalais-Slovakialaiseen Teollisuus- ja Kauppakamariin: info@dsihk.sk.

 • Renewable Energy Snapshots 2009

  Viime vuonna Euroopan unionissa asennettiin uutta sähköntuotantokapasiteettia 27,5 gigawattia, josta 62 prosenttia perustui uusiutuviin energianlähteisiin. Vuonna 2008 vastaava luku oli 57 %. Tiedot selviävät Euroopan komission tutkimuskeskuksen JRC:n julkaisemasta raportista Renewable Energy Snapshots. Raportti on monipuolinen katsaus uusiutuvan energian nykytilanteesta sekä tulevaisuuden haasteista Euroopassa.

 • Renewable Energy in America

  Renewable Energy in America - Markets, Economic Development and Policy in the 50 States kuvaa uusiutuvan energian tilannetta Yhdysvalloissa. Se sisältää tietoa mm. jo asennetusta tai suunnitteilla olevasta kapasiteetista, alan markkinoista, talouden kehityksestä, resursseista sekä alaa koskevasta politiikasta. Julkaisu on "elävä" dokumentti, jota päivitetään säännöllisin väliajoin.

  Lataa päivitetty versio täältä:

  Renewable Energy in America


  Lue aiheeseen liittyvä englanninkielinen uutinen:

  ACORE Releases a State-by-State Report on Renewable Energy

   

 • Meksikon energiatilastot 2008

  Tiedot energian tuotannosta ja kulutuksesta Meksikossa vuonna 2008. Yksityiskohtaiset tiedot asennetusta kapasiteetista, energian käyttäjäryhmistä ja energiavaroista. Tietojen julkaisija on Meksikon energiaministeriö SENER.

  Lataa tiedosto tästä.

 • Meksikon energiastrategia (helmikuu 2010)

  Meksikon energiaministeriön (SENER) kansallisessa energiastrategiassa helmikuulta 2010 vedetään suuntaviivat seuraavien 15 vuoden kehitykselle. Strategiassa on kolme painopistettä: taloudellinen tehokkuus, kestävyys ja energiavarmuus. Uusiutuvan energian osuuden energiantuotannosta on määrä nousta 35 prosenttiin.

  Lataa tiedosto tästä.

 • Meksiko: Energiasektorin kehitys 2009–2024

  Meksikon energiaministeriön julkaisemassa ennusteessa maan energiasektorin kehityksestä vuosina 2009-2024 listataan myös tulevia toimia. Sähkön kysynnän ennustetaan kasvavan ajanjakson viiden ensimmäisen vuoden aikana vuosittain 3,6 prosenttia. Tällä hetkellä 76,6 prosenttia Meksikon sähköstä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Tutkimuksessa eri energialähteiden tuotantoluvuille annetaan uusiutuvan energian lisäämiseen tähtääviä kiintiöitä.

  Lataa tiedosto tästä.

Fe
sulje x

This site in other countries