"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Lataukset

search [+/-]
Lataukset 11 - 14 , yhteensä 14 hakutulosta
 • Matalahiiliasumisen lähtökohdat

  Ilmastonmuutosta voidaan pitää tämän päivän merkittävimpänä globaalina ympäristöongelmana. Nykyisen elintason säilyttäminen ja kasvattaminen vaativat sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä toimia, joilla voidaan vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Päästölähteiden tunnistaminen ja tehokkaiden vähentämistoimien toteuttaminen eli "hiilijohtaminen" tulee olemaan yksi yhteiskunnan suurimmista haasteista. Asumiseen vaikuttaminen on erinomainen mahdollisuus vähentää hiilidioksidipäästöjä, sillä pelkästään kiinteistöjen aiheuttamien suorien hiilidioksidipäästöjen on arvioitu olevan n. 30-40 % Suomen kokonaispäästöistä vuositasolla. Sitran tutkimuksessa "Matalahiiliasumisen lähtökohdat" tuotetaan kulutustietoa hyödyntämällä kuluttajan aiheuttama hiilijalanjälki panos-tuotos-pohjaisen elinkaarimallinnuksen avulla. Kattavan hiilijalanjäljen lisäksi mallinnuksen avulla on mahdollista tarkastella alueellisten erojen syitä esimerkiksi asuntotyyppien, liikenneinfrastruktuuriratkaisuiden ja elintason vaihdellessa sekä pohtia tehokkaan hiilijohtamisen mahdollisuuksia.

 • Kestävä Energia -tutkimusohjelman muistio

  Suomen Akatemian Kestävä Energia -tutkimusohjelma tuottaa uutta ja innovatiivista tietoa energiateknologiasta, energiajärjestelmistä ja energiatehokkuudesta. Lisäksi se ohjaa tutkimusta kestäviin ratkaisuihin ja kehittää osaamista tulevaisuuden energiavaihtoehtojen hahmottamisessa. Tutkimusohjelma on monitieteinen ja siinä tutkitaan muunmuassa bioenergian ja ydinvoiman sekä lääke- ja kauppatieteiden näkökulmasta.

  Suomen Akatemia rahoittaa Kestävä Energia -tutkimusohjelmaa 13,2 miljoonalla eurolla. Ohjelman muita kansallisia rahoittajia ovat Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Fortum Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Neste Oil Oyj yhteensä 0,9 miljoonalla eurolla. Kestävä Energia (SusEn) -tutkimusohjelma on käynnissä 2008-2011.

 • Katsaus Yhdysvaltain ilmasto- ja energiapolitiikkaan (2008)

  RGIt:n (The Representative of German Industry and Trade) julkaisema erityisraportti Yhdysvaltain ilmasto- ja energiapolitiikasta eri tasoilla. Vuodelta 2008.

 • EK: "Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti"

  EK:n huhtikuussa 2009 julkaisema, Suomen energiakysymyksiä valottava 30-sivuinen julkaisu

Fe
sulje x

This site in other countries