"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
 • Suodattimet:
 • Maa: Germany
 • X
Linkit 1 - 9 , yhteensä 9 hakutulosta
 • Euroopan uusiutuvan energian neuvosto EREC
  Outgoing url: http://www.erec.org

  Euroopan uusiutuvan energian neuvosto (EREC) on Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden, kaupan ja tutkimuksen kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 2000. EREC on mukana monessa kansainvälisessä hankkeessa ja se järjestää säännöllisesti konferensseja, työpajoja sekä tapahtumia. Lisäksi neuvostolla on myös julkaisutoimintaa.

 • Kansainvälinen uusiutuvan energian virasto IRENA
  Outgoing url: http://www.irena.org/

  Vuonna 2009 Bonnissa perustettu IRENA (International Renewable Energy Agency) on itsenäinen, kansainvälinen hallitusten välinen järjestö. IRENA:n tavoitteena on edistää uusiutuvan energian kestävää käyttöä. Viraston perustamissuunnitelman mukaan sen tulee analysoida uusiutuvaan energiaan liittyviä nykyisiä käytäntöjä, politiikkaa, kannustimia, sijoitusmekanismeja, teknologioita ja järjestelmiä. Se kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää tietämystä ja teknologian siirtoa sekä tarjoaa jäsenmailleen koulutusta. Sen tehtävänä on myös tarpeen vaatiessa neuvoa uusiutuvan energian hankkeiden rahoittamisessa ja muissa uusiutuvaan energiaan liittyvissä asioissa. Tämän ohella IRENA edistää tutkimusta, vauhdittaa tutkimuksen verkottumista, teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa sekä jakaa tietoa uusiutuvaan energiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten standardien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

  Lähde: TEM

 • Saksa: BEE – Uusiutuvan energian liitto
  Outgoing url: http://www.bee-ev.de

  Uusiutuvan energian eri muotoja Saksassa edistävien liittojen kattojärjestö, johon kuuluu 20 liittoa vesivoiman, tuulivoiman, bioenergian, aurinkoenergian ja maalämmön aloilta sekä yli 30 000 henkilö- ja yritysjäsentä. Liiton tehtäviin kuuluu uusiutuvan energia-alan toimintaympäristön parantaminen sekä eri liittojen hankkeiden koordinoiminen. Bundesverband Erneuerbare Energie BEE:n pitkän aikavälin yhteiskunnallinen tavoite on siirtyminen pelkästään uusiutuvan energian käyttöön.

 • Saksa: DENA – The German Energy Agency
  Outgoing url: http://www.dena.de/en/

  DENA on saksalaisen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kompetenssikeskus. Sen tavoitteita ovat energian järkevä tuottaminen, muuntaminen ja käyttö sekä tulevaisuuden energiajärjestelmien kehittäminen. DENA koordinoi ja toteuttaa energiaprojekteja ja -kampanjoita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 • Saksa: Germany Trade and Invest (GTAI)
  Outgoing url: http://www.gtai.com/

  Germany Trade and Investin tehtävä on edistää Saksan vientiä ja Saksaan suuntautuvia investointeja. GTAI neuvoo ulkomaalaisia yrityksiä toiminnan aloittamisessa Saksassa ja tukee ulkomaiden markkinoille pyrkiviä saksalaisia yrityksiä.

 • Saksa: Renewables – made in Germany

  Saksan talous- ja teknologiaministeriön (BMWi) vienninedistämisohjelma saksalaisille uusiutuvan energian yrityksille tarjoaa mahdollisuuksia myös muiden maiden toimijoille.

 • Saksa: Uusiutuvan energian virasto

  Uusiutuvan energian virasto on valtion vuonna 2005 käynnistämän "Saksalla on loputtomasti energiaa" -kampanjan organisatorinen toimipaikka. Sen tehtävänä on tiedottaa kestävän, uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan energianhuollon tärkeimmistä eduista ja hyödyistä kuten innovaatioista, vientimahdollisuuksista, huoltovarmuudesta sekä ilmastonsuojelusta. Virasto on valtakunnallinen ja sen toiminta on puoluerajat ylittävää.

 • Saksan vesivoimaliitto (BDW)

  BDW edustaa Saksan vesivoima-alaa. Liitto tukee jäseniänsä muun muassa oikeudellisissa, energiataloudellisissa ja ammatillisissa kysymyksissä koti- ja ulkomailla.

 • Suomen Akatemian Kestävä Energia -tutkimusohjelma 2008–2011

  Kestävä Energia -tutkimusohjelma tuottaa uutta ja innovatiivista tietoa energiateknologiasta, energiajärjestelmistä ja energiatehokkuudesta. Lisäksi se ohjaa tutkimusta kestäviin ratkaisuihin ja kehittää osaamista tulevaisuuden energiavaihtoehtojen hahmottamisessa. Tutkimusohjelmalla on sekä kansallisia että kansainvälisiä rahoittajia. Ohjelman aihealueet ovat uudet energiatuotannon teknologiat, toimiva energiajärjestelmä ja energian käytön tehokkuus.

Fe
sulje x

This site in other countries