"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Lataukset

search [+/-]
 • Suodattimet:
 • Maa: Finland
 • X
Lataukset 1 - 10 , yhteensä 11 hakutulosta
 • Uusiutuvan energian indikaattorit

  Eurostatin heinäkuussa 2010 julkaisema raportti kuvaa uusiutuvan energian osuuksia EU-maissa.

 • Teknologiateollisuuden vientiraportti

  Viimeinen havainto: toukokuu 2010.

  Lue teknologiateollisuuden vientiraportti.
  Raportin kieli: suomi ja englanti.

   

 • Teknologiateollisuuden vientiraportti

  Viimeinen havainto: kesäkuu 2010.

  Lue teknologiateollisuuden uusin vientiraportti. Raportin kieli: suomi ja englanti.

 • Talousarvioesitys 2011

  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2011.

  Talousarvio on ladattavissa täällä.

 • Suomalais-Saksalainen Energiapäivä - "Tulevaisuuden energiatuotanto"

  Saksalais-Suomalainen Kauppakamari järjesti 23.11.2010 Scandic Marina Congress Centerissä Helsingissä ensimmäisen Suomalais-Saksalaisen Energiapäivän. Päivän kestävään tapahtumaan osallistui yli 150 korkean profiilin osallistujaa ja kumppania.

  Saksalaiset ja suomalaiset asiantuntijat pitivät yhteensä 21 puheenvuoroa ajankohtaisista aiheista kuten smart grids, tuulienergia ja Cleantech. Puheenvuorojen lisäksi tapahtuman keskipisteenä oli näyttely, jossa kumppanit esittivät tuotteitaan ja palveluitaan asiantuntevalle kohderyhmälle. Energiapäivän esitykset ovat ladattavissa tapahtuman kotisivuilla.

 • Ohje pellettiostajille

  Pellettienergiayhdistys on julkaissut ohjeen pelletin ostajia varten. Ohjeelle on havaittu olevan tarvetta erityisesti, koska pelletin laatuluokittelu on tarkentumassa pellettien EN standardien tullessa voimaan vuoden 2010 lopulla. Lisäksi pelletin tuonti on kasvanut ja tuontierien laadun ja laatuluokittelun on havaittu vaihdelleen paljon.

 • Matalahiiliasumisen lähtökohdat

  Ilmastonmuutosta voidaan pitää tämän päivän merkittävimpänä globaalina ympäristöongelmana. Nykyisen elintason säilyttäminen ja kasvattaminen vaativat sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä toimia, joilla voidaan vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Päästölähteiden tunnistaminen ja tehokkaiden vähentämistoimien toteuttaminen eli "hiilijohtaminen" tulee olemaan yksi yhteiskunnan suurimmista haasteista. Asumiseen vaikuttaminen on erinomainen mahdollisuus vähentää hiilidioksidipäästöjä, sillä pelkästään kiinteistöjen aiheuttamien suorien hiilidioksidipäästöjen on arvioitu olevan n. 30-40 % Suomen kokonaispäästöistä vuositasolla. Sitran tutkimuksessa "Matalahiiliasumisen lähtökohdat" tuotetaan kulutustietoa hyödyntämällä kuluttajan aiheuttama hiilijalanjälki panos-tuotos-pohjaisen elinkaarimallinnuksen avulla. Kattavan hiilijalanjäljen lisäksi mallinnuksen avulla on mahdollista tarkastella alueellisten erojen syitä esimerkiksi asuntotyyppien, liikenneinfrastruktuuriratkaisuiden ja elintason vaihdellessa sekä pohtia tehokkaan hiilijohtamisen mahdollisuuksia.

 • Lämpöpumput Suomessa

  Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen keräämää tilastotietoa lämpöpumppujen määrästä, kapasiteetista ja lämmön tuotantomääristä Suomessa. Seuraa linkkiä.

 • Kestävä Energia -tutkimusohjelman muistio

  Suomen Akatemian Kestävä Energia -tutkimusohjelma tuottaa uutta ja innovatiivista tietoa energiateknologiasta, energiajärjestelmistä ja energiatehokkuudesta. Lisäksi se ohjaa tutkimusta kestäviin ratkaisuihin ja kehittää osaamista tulevaisuuden energiavaihtoehtojen hahmottamisessa. Tutkimusohjelma on monitieteinen ja siinä tutkitaan muunmuassa bioenergian ja ydinvoiman sekä lääke- ja kauppatieteiden näkökulmasta.

  Suomen Akatemia rahoittaa Kestävä Energia -tutkimusohjelmaa 13,2 miljoonalla eurolla. Ohjelman muita kansallisia rahoittajia ovat Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Fortum Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Neste Oil Oyj yhteensä 0,9 miljoonalla eurolla. Kestävä Energia (SusEn) -tutkimusohjelma on käynnissä 2008-2011.

 • Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

  Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Lailla tuettaisiin tuulivoimaan, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Laissa säädettäisiin myös syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle jäävien uusiutuvien energialähteiden kiinteästä sähkön tuotantotuesta.

  Lataa esitys täältä.

   

Fe
sulje x

This site in other countries