"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
 • Suodattimet:
 • Maa: Finland
 • X
Linkit 1 - 10 , yhteensä 22 hakutulosta
 • Aurinkoteknillinen yhdistys ry

  Aurinkoteknillinen yhdistys ry perustettiin vuonna 1979 edistämään uusien energialähteiden ja erityisesti aurinkoenergian käytön soveltamista Suomessa. Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys neuvottelee viranomaisten kanssa sekä harjoittaa alan tutkimusta, kouluttaa ja tiedottaa sekä avustaa yhteyksien solmimisessa alan eri tahoihin.

  Yhdistys järjestää joka vuosi Aurinkoteknilliset päivät tai Aurinkoseminaarin, joissa tutustutaan aurinkoenergian käytön ajankohtaisiin kysymyksiin. Yhdistys osallistuu myös puhtaan teknologian näyttelyihin. Aurinkoteknillinen yhdistys on julkaissut tähänastiset luennot kirjasarjassaan.

 • BioRefine - Uudet biomassatuotteet 2007–2012

  Tekesin BioRefine-ohjelman tavoitteena on kehittää kansallisiin vahvuustekijöihin perustuvia ja biojalostamoihin sekä yleensä biomassan jalostukseen liittyviä innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille ja luoda myös tarvittavaa uutta osaamista. Yritykset voivat hakea tutkimus- ja kehitysprojekteilleen rahoitusta ohjelmasta jatkuvasti ilman erillistä hakuaikaa.

 • Bioteknologia Info

  Bioteknologia Info -verkkopalvelu sisältää tietoa bioteknologiasta, asiantuntijoiden puheenvuoroja, Kysy asiantuntijalta -palvelun, linkkikokoelmia sekä opetusmateriaalia. Sivuilla voi myös testata omat tietonsa alasta.

 • EK:n energiasivut

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Energia-aiheiset internetsivut

 • Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi

  Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi on perustettu edistämään suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä. Foorumi on informaatiokanava ja kohtaamispaikka kaikille ympäristöliiketoimintaa harjoittaville yrityksille sekä ympäristöliiketoimintaa edistäville organisaatioille ja viranomaisille.

 • Euroopan biomassayhdistys AEBIOM
  Outgoing url: http://www.aebiom.org

  Euroopan biomassayhdistys AEBIOM on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää kestävää bioenergia-alan kehitystä EU:ssa. AEBIOM:iin kuuluu 31 kansallista yhdistystä sekä yli 70 yritystä ympäri Eurooppaa. Kun yritykset, tutkimuskeskukset sekä yksityishenkilöt otetaan huomioon, yhdistys edustaa epäsuorasti jopa yli 4 000 jäsentä.

 • Euroopan uusiutuvan energian neuvosto EREC
  Outgoing url: http://www.erec.org

  Euroopan uusiutuvan energian neuvosto (EREC) on Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden, kaupan ja tutkimuksen kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 2000. EREC on mukana monessa kansainvälisessä hankkeessa ja se järjestää säännöllisesti konferensseja, työpajoja sekä tapahtumia. Lisäksi neuvostolla on myös julkaisutoimintaa.

 • FINBIO ry
  Outgoing url: http://www.finbio.fi/

  Suomen Bioenergiayhdistys r.y. FINBIO on bioenergia-alan keskeinen järjestö Suomessa.
  Finbio on valtakunnallinen ja puolueeton yhdistys. Toiminnan tarkoituksena on edistää bioenergian käytön edellytyksiä Suomessa siten, että taloudellisuus, kestävän kehityksen periaatteet sekä ympäristönsuojelun näkökohdat otetaan huomioon.

  Järjestö toimii bioenergia-alan suomalaisena yhteiselimenä ja tiedonvälittäjänä. Yhdistys järjestää alan seminaareja ja koulutustapahtumia sekä tekee bioenergian tuotantoa ja käyttöä edistäviä aloitteita ja esityksiä. Finbio tukee bioenergia-alan teknistä kehitystä ja laatii alaa palvelevia standardeja ja oppaita. Tämän lisäksi Finbio pitää aktiivisesti yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin ja sidosryhmiin sekä edistää bioenergiatoimijoiden yhteistyötä. Finbioon kuuluu sekä organisaatiojäseniä (yrityksiä, järjestöjä, yhteisöjä, tutkimuslaitoksia ja kuntia) että henkilöjäseniä. Jäseneksi voivat liittyä biopolttoaineiden tuotannosta, käytöstä ja kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt sekä yritykset.

 • Kansainvälinen uusiutuvan energian virasto IRENA
  Outgoing url: http://www.irena.org/

  Vuonna 2009 Bonnissa perustettu IRENA (International Renewable Energy Agency) on itsenäinen, kansainvälinen hallitusten välinen järjestö. IRENA:n tavoitteena on edistää uusiutuvan energian kestävää käyttöä. Viraston perustamissuunnitelman mukaan sen tulee analysoida uusiutuvaan energiaan liittyviä nykyisiä käytäntöjä, politiikkaa, kannustimia, sijoitusmekanismeja, teknologioita ja järjestelmiä. Se kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää tietämystä ja teknologian siirtoa sekä tarjoaa jäsenmailleen koulutusta. Sen tehtävänä on myös tarpeen vaatiessa neuvoa uusiutuvan energian hankkeiden rahoittamisessa ja muissa uusiutuvaan energiaan liittyvissä asioissa. Tämän ohella IRENA edistää tutkimusta, vauhdittaa tutkimuksen verkottumista, teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa sekä jakaa tietoa uusiutuvaan energiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten standardien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

  Lähde: TEM

 • Kestävä yhdyskunta 2007–2012

  Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma panostaa vuosien 2007-2012 aikana alan yritysten ja yhteisöjen kanssa noin sata miljoonaa euroa rakennus- ja kiinteistöalan sekä energia- ja ympäristöalan liiketoiminnan kehittämiseen.

  Ohjelman tavoitteena on synnyttää merkittävästi uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa kestävien ja energiatehokkaiden alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa sekä niiden korjauksessa.

Fe
sulje x

This site in other countries