"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
 • Suodattimet:
 • Maa: Germany
 • X
Linkit 1 - 10 , yhteensä 18 hakutulosta
 • BBE Saksan bioenergiayhdistys

  Vuonna 1998 perustettu Saksan bioenergiayhdistys (BBE) on maan bioenergia-alan kattojärjestö. Liittoon kuuluvat monet alan yksittäiset järjestöt, yhdistykset sekä yritykset. BBE edistää mm. bioenergia-alan, joukkotiedotusvälineiden ja politiikkojen välistä vuoropuhelua ja toimii tehokkaana tiedonvälitysverkostona ja vaikuttajana.

 • BDBe Saksan bioetanoliteollisuus

  BDBe, Saksan bioetanoliteollisuus, edustaa alaa bioetanolin valmistuksesta aina teolliseen tuotantoon sekä jalostukseen saakka. Yhdistys ajaa alan etuja sekä kansallisella että EU-tasolla. Sen päämääränä on mm. parantaa alan oikeudellisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä (esim. verotusta). Tämän ohella BDBe antaa mm. lainopillisia neuvoja sekä opastaa jäseniään erilaisissa viranomaisasioissa. Lisäksi yhdistys tukee alan tutkimusta ja tiedottaa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista.

 • DEPV Saksan energiapuu- ja pellettiyhdistys

  Vuonna 2001 perustettu Saksan energiapuu- ja pellettiyhdistys ajaa jäsentensä etuja talouden ja politiikan saralla sekä kasvavilla pellettimarkkinoilla. DEPV saattaa yhteen eri yrityksiä ja toimijoita ja jäseninä onkin alan keskeisimpiä toimijoita pelletin tuotannosta ostoon ja myyntiin. Yhdistys pyrkii kasvattamaan pellettialan merkitystä alati muuttuvilla energiamarkkinoilla.

 • Euroopan biomassayhdistys AEBIOM
  Outgoing url: http://www.aebiom.org

  Euroopan biomassayhdistys AEBIOM on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää kestävää bioenergia-alan kehitystä EU:ssa. AEBIOM:iin kuuluu 31 kansallista yhdistystä sekä yli 70 yritystä ympäri Eurooppaa. Kun yritykset, tutkimuskeskukset sekä yksityishenkilöt otetaan huomioon, yhdistys edustaa epäsuorasti jopa yli 4 000 jäsentä.

 • Euroopan uusiutuvan energian neuvosto EREC
  Outgoing url: http://www.erec.org

  Euroopan uusiutuvan energian neuvosto (EREC) on Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden, kaupan ja tutkimuksen kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 2000. EREC on mukana monessa kansainvälisessä hankkeessa ja se järjestää säännöllisesti konferensseja, työpajoja sekä tapahtumia. Lisäksi neuvostolla on myös julkaisutoimintaa.

 • Kansainvälinen uusiutuvan energian virasto IRENA
  Outgoing url: http://www.irena.org/

  Vuonna 2009 Bonnissa perustettu IRENA (International Renewable Energy Agency) on itsenäinen, kansainvälinen hallitusten välinen järjestö. IRENA:n tavoitteena on edistää uusiutuvan energian kestävää käyttöä. Viraston perustamissuunnitelman mukaan sen tulee analysoida uusiutuvaan energiaan liittyviä nykyisiä käytäntöjä, politiikkaa, kannustimia, sijoitusmekanismeja, teknologioita ja järjestelmiä. Se kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää tietämystä ja teknologian siirtoa sekä tarjoaa jäsenmailleen koulutusta. Sen tehtävänä on myös tarpeen vaatiessa neuvoa uusiutuvan energian hankkeiden rahoittamisessa ja muissa uusiutuvaan energiaan liittyvissä asioissa. Tämän ohella IRENA edistää tutkimusta, vauhdittaa tutkimuksen verkottumista, teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa sekä jakaa tietoa uusiutuvaan energiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten standardien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

  Lähde: TEM

 • Saksa: BEE – Uusiutuvan energian liitto
  Outgoing url: http://www.bee-ev.de

  Uusiutuvan energian eri muotoja Saksassa edistävien liittojen kattojärjestö, johon kuuluu 20 liittoa vesivoiman, tuulivoiman, bioenergian, aurinkoenergian ja maalämmön aloilta sekä yli 30 000 henkilö- ja yritysjäsentä. Liiton tehtäviin kuuluu uusiutuvan energia-alan toimintaympäristön parantaminen sekä eri liittojen hankkeiden koordinoiminen. Bundesverband Erneuerbare Energie BEE:n pitkän aikavälin yhteiskunnallinen tavoite on siirtyminen pelkästään uusiutuvan energian käyttöön.

 • Saksa: DENA – The German Energy Agency
  Outgoing url: http://www.dena.de/en/

  DENA on saksalaisen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kompetenssikeskus. Sen tavoitteita ovat energian järkevä tuottaminen, muuntaminen ja käyttö sekä tulevaisuuden energiajärjestelmien kehittäminen. DENA koordinoi ja toteuttaa energiaprojekteja ja -kampanjoita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 • Saksa: Energy Efficiency – made in Germany

  Saksan talous- ja teknologiaministeriön (BMWi) sekä yhteistyökumppaneiden ylläpitämä Energy Efficiency - made in Germany -vienninedistämisohjelma

 • Saksa: Germany Trade and Invest (GTAI)
  Outgoing url: http://www.gtai.com/

  Germany Trade and Investin tehtävä on edistää Saksan vientiä ja Saksaan suuntautuvia investointeja. GTAI neuvoo ulkomaalaisia yrityksiä toiminnan aloittamisessa Saksassa ja tukee ulkomaiden markkinoille pyrkiviä saksalaisia yrityksiä.

Fe
sulje x

This site in other countries