"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
 • Suodattimet:
 • Tagi: law
 • X
Linkit 1 - 8 , yhteensä 8 hakutulosta
 • BDBe Saksan bioetanoliteollisuus

  BDBe, Saksan bioetanoliteollisuus, edustaa alaa bioetanolin valmistuksesta aina teolliseen tuotantoon sekä jalostukseen saakka. Yhdistys ajaa alan etuja sekä kansallisella että EU-tasolla. Sen päämääränä on mm. parantaa alan oikeudellisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä (esim. verotusta). Tämän ohella BDBe antaa mm. lainopillisia neuvoja sekä opastaa jäseniään erilaisissa viranomaisasioissa. Lisäksi yhdistys tukee alan tutkimusta ja tiedottaa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista.

 • EK:n energiasivut

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Energia-aiheiset internetsivut

 • Klima og energiministeriet
  Outgoing url: http://www.kemin.dk

  Tanskan ympäristö- ja energiaministeriö

 • Meksikon energiaministeriö (SENER)
  Outgoing url: http://www.sener.gob.mx

  Secretaría de Energía (SENER) vastaa energiantuotannosta ja vetää sähkön toimituksen suuntaviivat Meksikossa.

 • Meksikon ympäristöministeriö (SEMARNAT)

  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) vastaa ekosysteemin ja luonnonvarojen suojelusta ja hoidosta.

 • Tuulivoimaopas

  Tuulivoimaopas on ennen kaikkea tuulivoimarakentajille ja viranomaisille suunnattu opas, johon on kerätty tuulivoiman lupa- ja kaavoitusmenettelyyn liittyvää tietoa. Tarkoituksena yhtenäistää käytäntöjä eri paikkakunnilla. Sivustolla voi tutustua mm. tuulivoiman ympäristövaikutuksiin. Lisäksi sivuilla on tietoa tuulivoiman tuomista hyödyistä kuntatalouteen.

  Tuulivoimaoppaan suunnitteluun ja tuottamiseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry, Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Motiva. Oppaan on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiateollisuus ry. Tuulivoimaopasta ylläpitää Motiva.

 • Työ- ja elinkeinoministeriö
  Outgoing url: http://www.tem.fi/

  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköstä.

  Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat

  • työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;
  • alueiden kehittäminen;
  • elinkeinopolitiikka;
  • energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;
  • innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;
  • markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka

 • Ympäristöministeriö

  Ympäristöministeriö vastaa ympäristö- ja asuntoasioiden koordinoimisesta paikallistasolla, hallinnollisesta suunnittelusta, asioiden valmistelusta hallituksen ja eduskunnan käsittelyjä varten sekä kansainvälisestä yhteistyöstä omalla alallaan.

  Ministeriön toiminnan tavoitteet ovat
  • asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen,
  • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
  • ekotehokas yhteiskunta,
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja
  • ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen.

  Ympäristöministeriö aloitti toimintansa 1.10.1983. Ministeriössä työskentelee noin 300 henkilöä. Ympäristöministeriötä johtavat ympäristöministeri ja asuntoministeri. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki vastaa ympäristön- ja luonnonsuojeluasioista sekä ministeriön toimialan muista asioista lukuun ottamatta asumista, rakentamista ja kaavoitusta. Asuntoministeri Jan Vapaavuori vastaa asunto- ja rakennusasioista sekä kaavoituksesta.

Fe
sulje x

This site in other countries