"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
Linkit 41 - 50 , yhteensä 53 hakutulosta
 • SEPS
  Outgoing url: http://www.sepsas.sk

  Slovakian kantaverkkoyhtiö

 • Suomen Akatemian Kestävä Energia -tutkimusohjelma 2008–2011

  Kestävä Energia -tutkimusohjelma tuottaa uutta ja innovatiivista tietoa energiateknologiasta, energiajärjestelmistä ja energiatehokkuudesta. Lisäksi se ohjaa tutkimusta kestäviin ratkaisuihin ja kehittää osaamista tulevaisuuden energiavaihtoehtojen hahmottamisessa. Tutkimusohjelmalla on sekä kansallisia että kansainvälisiä rahoittajia. Ohjelman aihealueet ovat uudet energiatuotannon teknologiat, toimiva energiajärjestelmä ja energian käytön tehokkuus.

 • Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry
  Outgoing url: http://www.sulpu.fi

  Tietoa, koulutusta ja linkkejä rakentajille, lvi-ammattilaisille ja muille kiinnostuneille. Ilma- ja maalämpöpumput sekä muut pumpputyypit.

 • Suomen Pellettienergiayhdistys ry

  Suomen Pellettienergiayhdistys ry - Finska Pelletsenergiföreningen rf (SPE) on alan toimijoiden vuonna 2004 perustama yhdistys. Yhdistys on syyskuusta 2009 alkaen Finbio ry:n yhteisöjäsen.

  Jäseninä on mm. toimijoita alan yrityksistä, koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioista sekä yksityishenkilöitä. Yhdistys pyrkii edistämään toimialan kehitystä sekä valvomaan pellettitoimialan etuja kansallisella tasolla.

 • Suomen Tuulivoimayhdistys ry

  Suomen Tuulivoimayhdistys perustettiin vuonna 1988 edistämään tuulivoimaa Suomessa.
  Yhdistyksen päätavoitteena on tuulivoimatietoisuuden lisääminen riippumattomaan tieteelliseen tietoon perustuen, sekä tuulivoiman käytön lisääminen Suomessa sen kaikissa muodoissa.

 • Teknologiateollisuus ry

  Teknologiateollisuus ry huolehtii siitä, että sen jäsenyrityksillä on menestymisen edellytykset maailmanlaajuisessa avoimessa taloudessa. Ympäristöasioissa se tukee yrityksiä ympäristöosaamisen kehittämisessä kilpailueduksi. Teknologiateollisuus kannustaa yrityksiä energiatehokkuuteen sekä vaikuttaa ilmastotavoitteisiin ja niiden toteutustapoihin.

 • Tuuliatlas
  Outgoing url: http://www.tuuliatlas.fi

  Tuuliatlas on tietokanta, johon on tuotettu tietoa tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta sekä tuulivoimalalla tuotettavan sähköenergian määrästä. Tuuliatlas avataan käyttöön 25.11. klo 17.00, ja sen tiedot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

 • Tuulivoimaopas

  Tuulivoimaopas on ennen kaikkea tuulivoimarakentajille ja viranomaisille suunnattu opas, johon on kerätty tuulivoiman lupa- ja kaavoitusmenettelyyn liittyvää tietoa. Tarkoituksena yhtenäistää käytäntöjä eri paikkakunnilla. Sivustolla voi tutustua mm. tuulivoiman ympäristövaikutuksiin. Lisäksi sivuilla on tietoa tuulivoiman tuomista hyödyistä kuntatalouteen.

  Tuulivoimaoppaan suunnitteluun ja tuottamiseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry, Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Motiva. Oppaan on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiateollisuus ry. Tuulivoimaopasta ylläpitää Motiva.

 • Työ- ja elinkeinoministeriö
  Outgoing url: http://www.tem.fi/

  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköstä.

  Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat

  • työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;
  • alueiden kehittäminen;
  • elinkeinopolitiikka;
  • energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;
  • innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;
  • markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka

 • VDB Saksan biopolttoaineteollisuus

  Saksan biopolttoaineteollisuus on ajanut alan etuja Saksassa ja Euroopassa aina vuodesta 2001 lähtien. Yhdistys pyrkii mm. luomaan näkyvyyttä alalle sekä koordinoimaan alan tutkimusta. Lisäksi VDB on mukana lukuisassa eri hankkeessa, joiden tarkoitus on varmistaa biopolttoaineiden tulevaisuus.

Fe
sulje x

This site in other countries