"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
Linkit 51 - 53 , yhteensä 53 hakutulosta
  • WENET - Sustainable Energy Solutions
    Outgoing url: http://www.wenet.fi

    WENET on kestävällä energia-alalla toimivien yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten vientiverkosto Itä-Suomesta. Voimme tarjota parasta teknologiaa ja osaamista uusiutuvan energian ratkaisuihin, erityisesti bioenergia-alalla.

  • Wind Energy in Cold Climates

    IEA:n alainen yhteistyöprojekti "Wind Energy in Cold Climates" kokoaa tietoa tuuliturbiinien jäätymisestä ja toiminnasta matalissa lämpötiloissa. Sivusto tarjoaa myös keskustelufoorumin aiheesta kiinnostuneille.

  • Ympäristöministeriö

    Ympäristöministeriö vastaa ympäristö- ja asuntoasioiden koordinoimisesta paikallistasolla, hallinnollisesta suunnittelusta, asioiden valmistelusta hallituksen ja eduskunnan käsittelyjä varten sekä kansainvälisestä yhteistyöstä omalla alallaan.

    Ministeriön toiminnan tavoitteet ovat
    • asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen,
    • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
    • ekotehokas yhteiskunta,
    • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja
    • ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen.

    Ympäristöministeriö aloitti toimintansa 1.10.1983. Ministeriössä työskentelee noin 300 henkilöä. Ympäristöministeriötä johtavat ympäristöministeri ja asuntoministeri. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki vastaa ympäristön- ja luonnonsuojeluasioista sekä ministeriön toimialan muista asioista lukuun ottamatta asumista, rakentamista ja kaavoitusta. Asuntoministeri Jan Vapaavuori vastaa asunto- ja rakennusasioista sekä kaavoituksesta.

Fe
sulje x

This site in other countries