"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

BioRefine - Uudet biomassatuotteet 2007–2012

Outgoing url: http://www.tekes.fi/biorefine
Kanavat:
Maat:

Tagit:
Luokka: Institutes
julkaisija:

Tekesin BioRefine-ohjelman tavoitteena on kehittää kansallisiin vahvuustekijöihin perustuvia ja biojalostamoihin sekä yleensä biomassan jalostukseen liittyviä innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille ja luoda myös tarvittavaa uutta osaamista. Yritykset voivat hakea tutkimus- ja kehitysprojekteilleen rahoitusta ohjelmasta jatkuvasti ilman erillistä hakuaikaa.


Fe
sulje x

This site in other countries