"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Työ- ja elinkeinoministeriö

Outgoing url: http://www.tem.fi/
Kanavat:
Maat:

Tagit:
Luokka: Government Bodies
julkaisija:

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköstä.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat

• työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;
• alueiden kehittäminen;
• elinkeinopolitiikka;
• energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;
• innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;
• markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka


Fe
sulje x

This site in other countries