"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Aurinkoteknillinen yhdistys ry

Outgoing url: http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/
Kanavat:
Maat:

Luokka: Industry Associations
julkaisija:

Aurinkoteknillinen yhdistys ry perustettiin vuonna 1979 edistämään uusien energialähteiden ja erityisesti aurinkoenergian käytön soveltamista Suomessa. Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys neuvottelee viranomaisten kanssa sekä harjoittaa alan tutkimusta, kouluttaa ja tiedottaa sekä avustaa yhteyksien solmimisessa alan eri tahoihin.

Yhdistys järjestää joka vuosi Aurinkoteknilliset päivät tai Aurinkoseminaarin, joissa tutustutaan aurinkoenergian käytön ajankohtaisiin kysymyksiin. Yhdistys osallistuu myös puhtaan teknologian näyttelyihin. Aurinkoteknillinen yhdistys on julkaissut tähänastiset luennot kirjasarjassaan.


Fe
sulje x

This site in other countries