"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Ministereiden aloitteilla edistetään uusiutuvaa energiaa

Published at: 20.7.2010
lähde: BMU
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Saksan ympäristöministeriön valtiosihteeri Katherina Reiche esitteli eilen alkaneessa energiaministereiden kokouksessa Washingtonissa Tanskan, Saksan ja Espanjan tekemän uusiutuvia energianlähteitä koskevan aloitteen lähtökohtia.

Aloitteella pyritään luomaan "maailmanlaajuinen aurinko- ja tuuliatlas" sekä pitkän aikavälin strategia, jolla on tarkoitus kehittää eri maiden yhteisiä mahdollisuuksia ja resursseja uusiutuvan energian alalla. "Monessa maassa ei ole saatavilla perustietoa, jolla voitaisiin edistää uusiutuvia energianlähteitä. Tekemämme aloite pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Haluamme jakaa kattavaa tietoa alan eri mahdollisuuksista, edellytyksistä sekä koulutus- ja jatkokoulutusmahdollisuuksista ympäri maailmaa. Samalla edistetään ja tuetaan uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä globaalilla tasolla", Reiche totesi Washingtonissa.

Eilen alkaneessa Clean energy -ministerikokouksessa kokoontuvat 22 maan energiaministerit. Kokouksen yhteydessä on julkistettu kymmenen uutta kansainvälistä aloitetta, joilla pyritään edistämään "vihreää energiaa".

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries