"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Kiinteä sähkön tuotantotuki loppuu yllättäen vuoden 2012 alussa

Published at: 13.10.2011
lähde: Ministry of Employment and the Economy, Finnish Wind Power Association, Finnish Energy Industries
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut hallituksen lopettavan kiinteän sähkön tuotantotuen vuoden 2012 alusta. Tukijärjestelmän äkkinäinen muutos tuli alan toimijoille yllätyksenä.

Hallitusohjelmassa sovittu 25 miljoonan euron vähennys uusiutuvan energian tukiin vuoteen 2015 mennessä on päätetty toteuttaa nopeutetussa aikataulussa. Osana näitä säästötoimia oikeus kiinteään sähkön tuotantotukeen päättyy vuoden 2012 alussa. Hallitus antaa eduskunnalle esityksen asiasta vielä kuluvana vuonna.

Päätös lakkauttaa tukijärjestelmä tuli alan toimijoille yllätyksenä. Esimerkiksi tuulivoima-ala otti tiedon tyrmistyneenä vastaan, koska tukien päättymisestä tai järjestelmän muutoksen vaikutuksista ei ole keskusteltu alan toimijoiden kanssa, eikä tukijärjestelmän piirissä oleville sähköntuottajille ollut varattu mahdollisuutta tulla kuulluksi.

Suomen Tuulivoimayhdistys huomauttaa, ettei tuen lopettaminen luo uskoa tukijärjestelmien pysyvyyteen, jota esimerkiksi tuulivoima-ala tarvitsee voidakseen tehdä investointeja.

”Syöttötariffilain käyttöönottoon liittyvän hitauden takia kiinteää tuotantotukea ei makseta vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana tuotetusta sähköstä ja nyt tukea ollaan yllättäen lakkauttamassa vain alle vuosi siitä kun laki astui voimaan”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen hämmästelee.

Tuulivoimalla ja metsähakkeella tuotetusta sähköstä on maksettu kiinteää sähkön tuotantotukea 6,90 euroa megawattitunnilta. Biokaasulla ja vesivoimalla tuotetusta sähköstä on maksettu puolestaan 4,20 euroa megawattitunnilta. Tukea on tähän mennessä maksettu syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle jäävästä sähköstä.

Lähteet:

TEM: Kiinteä sähkön tuotantotuki loppuu vuoden 2012 alussa

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Energiateollisuus: Hallituksen tukileikkaus uusiutuvalta energialta yllätti sähköntuottajat

 

 

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries