"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Pellettialalle eurooppalainen keskusjärjestö - varapuheenjohtajuus Suomeen

Published at: 7.7.2010
lähde: Suomen Pellettienergiayhdistys ry
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Brysselissä perustettiin eurooppalainen pellettialan keskusjärjestö - European Pellet Council (EPC). Järjestön perustivat kymmenen kansallista Euroopan pellettialan yhdistystä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Suomen Pellettienergiayhdistystä edustava Eija Alakangas VTT:ltä.

Pellettiala vahvassa kasvussa vuoteen 2020

Puupellettien tuotanto on nopeiten kasvavia biomassan jalostustapoja maailmassa. Pellettejä voi käyttää kiinteistöjen lämmitykseen ja kaukolämmön- sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoon voimalaitoksissa. Maailman pellettimarkkinat ylittävät 12 miljoonaa tonnia vuonna 2010 ja markkinoiden arvioidaan kasvavan yli 100 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Koska luottamus pellettimarkkinoiden vahvaan kasvuun on suuri, kymmenen maan pellettialan järjestöt päättivät perustaa European Pellet Councilin. Perustajajäsenet ovat Italian, Ranskan, Espanjan, Itävallan, Portugalin, Ruotsin, Saksan, Suomen, Sveitsin ja Unkarin kansalliset järjestöt. EPC perustettiin Euroopan biomassajärjestön (AEBIOM:n) alle itsenäiseksi toimijaksi. EPC ja AEBIOM tekevät tiivistä yhteistyötä.

European Pellet Councilin tehtäviksi kirjattiin tiedottaminen, kehityshankkeet ja päätöksentekoon vaikuttaminen. Järjestön puheenjohtajaksi valittiin Christian Rakos Itävallan ProPelletsistä ja varapuheenjohtajaksi Eija Alakangas Suomesta. Alakangas edustaa Suomen Pellettienergiayhdistystä ja työskentelee VTT:llä.

"Pelletit tarjoavat upeita mahdollisuuksia uusiutuvan energian käytön laajentamiseen euroopassa. Pelletöinti on yksi energiatehokkaimmista ja edullisimmista keinoista muuttaa biomassa tasalaatuiseksi ja energiatiheäksi polttoaineeksi," EPC:n itävaltalainen puheenjohtaja Christian Rakos kertoo. "Eurooppa on globaalisti johtava alue sekä markkinoiden koossa että teknologioiden kehittämisessä pellettialalla. Näin ollen pelletin käytön lisääminen ei ole hyödyllistä ainoastaan ympäristölle, mutta myös taloudelle euroopassa."

Euroopasta esimerkkiä Suomeen

Pellettienergiayhdistyksen toiminnanjohtaja Hannes
Tuohiniitty pitää järjestön perustamista Suomen kannalta tärkeänä askeleena. "Pääsemme paremmin osallistumaan EU:ssa tehtäviin päätöksiin, jotka vaikuttavat kotimaan lainsäädäntöön. Erityisesti monien muiden EU-maiden onnistuneet esimerkit fossiilisen kiinteistölämmityksen siirtämisessä kestävälle pohjalle antavat vahvan viestin Suomeen. Tarvitsemme uusiutuvan energian velvoitepaketin myös kiinteistösektorille."

"Eurooppalaiset kumppanit näyttävät myös mallia siinä, että pelletillä voidaan korvata suuri määrä kivihiilen käyttöä ilman voimalaitosinvestointeja seospolttona. Vaihtoehtoisesti voidaan pienellä investoinnilla muuttaa öljy- tai kivihiilikattiloita käytettäväksi pölypolttoon pelletillä. Tämä olisi mahdollista Suomessakin", Tuohiniitty huomauttaa.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries