"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Etelä-Amerikan tuulivoimatuotanto kasvaa

Published at: 5.11.2009
lähde: http://www.energiaslimpias.org/la-energia-eol ...
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Tähän asti asennetut 769 MW muodostavat vain 0,5 prosenttia koko maailman tuulivoimatuotannosta. Vuonna 2009 tuulivoimaloita rakennettiin kuitenkin 1200 megawatin edestä, ja vuodelle 2010 uutta kapasiteettia on suunnitteilla vähintään 1500 MW.


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries