"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

USA: New York satsaa uusiutuvan energian hankkeisiin

julkaisija:

Yhdysvallat. New Yorkin osavaltion energiatutkimuksesta ja kehityksestä vastaava viranomainen NYSERDA (New York State Energy Research and Development Authority) asettaa uusiutuvan energian hankkeille 150 miljoonan dollaria käytettäväksi. Osavaltio tähtää siihen, että vuonna 2015 29 prosenttia sen sähköstä tuotettaisiin uusiutuvilla energianlähteillä.

 


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries