"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

RENEXPO® CE: uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden messut lähestyvät

Euroopan yhtenäinen energiastrategia ja -politiikka tarvitsee uusiutuvia energianlähteitä, hajautettua energiantuotantoa sekä parempaa energiatehokkuutta. Energiapolitiikka ja uusiutuva energia ovatkin tällä hetkellä keskeisiä teemoja Euroopan unionissa. Puheenjohtajamaan pääkaupunki, Budapest, tulee isännöimään useita eri tilaisuuksia, joista ensimmäinen, 5. RENEXPO® Central Europe, järjestetään heti toukokuun alussa.

RENEXPO® Central Europen pääteemoina ovat uusiutuva energia ja energiatehokkuus. Ammattilaismessuille kokoontuu alan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa.

Uusiutuva energia ja energiatehokkuus Unkarissa

Unkarin kokonaisenergiankulutuksesta rakennukset muodostavat 39-42 %. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että energiankulutusta on mahdollista vähentää puolella. Uusiutuvan energian kansallisen toimintasuunnitelman (NREAP) mukaan Unkarin on lisättävä uusiutuvan energian osuutta energialähteiden yhdistelmässä 14,65 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaisi tämänhetkisen osuuden kolminkertaistamista.

Vihreä talouden ja uusiutuvat energianlähteiden odotetaankin luovan useita uusia työpaikkoja Unkariin.

RENEXPO® Central Europe -messut

Toukokuun ensimmäisellä viikolla järjestettävän RENEXPO® Central Europe -messujen (5.-7.5.2011, Hungexpo Trade Fair Center, F Pavillon) pääteemoja ovat:

  • energiatehokkaat tuotantoprosessit,
  • hajautettu energiantuotanto,
  • uusiutuva energia (bioenergia, aurinkovoima, tuulivoima, vesivoima, geoterminen energia, waste-to-energy),
  • energiahuolto,
  • älykäs energian jakelu,
  • älykkäät sähköverkot (smart grids),
  • energian mittaus sekä
  • älykäs ja tehokas energiankäyttö (energiatehokas rakentaminen ja korjausrakentaminen, matalaenergiatalot, älykkäät rakennukset, teollisuusprosessit, e-mobility).

Kävijöitä odotetaan teollisuuden, energiahuollon, kaupan, arkkitehtuurin, projektisuunnittelun sekä maa- ja metsätalouden aloilta, julkista sektoria ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan aloja unohtamatta.

RENEXPO® Central Europe -messut ovat osa Unkarin virallista, EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumakalenteria. Unkari uskookin, että puheenjohtajuuskauden aikana järjestettävät kansainväliset kongressit, foorumit ja työpajat houkuttelevat paikalle useita alan asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Gabriella Zsoter
REECO Hungary Kft.
1123, Budapest
Gy ri út 20
Puh.: +36-1-213-4241
Fax: +36-1-213-4248
hungary@reeco.hu, www.renexpo-budapest.com

Tapahtuman järjestäjä, REECO Hungary Kft., on osa saksalaista REECO Groupia. Lisätietoja eri messuista: www.energie-server.de.


RENEXPO® CE: optimalization of energy efficiency is
getting more motivating

Maintaining energy strategy and policy is not possible without renewable and decentralized energy production and efficiency. The European Union considers energy policy and renewable energies to be key issues, so it's a lucky coincidence that May is the month of energy during which Hungary is holding the EU presidency. Budapest is hosting a number of important professional and political events which will open the fifth RENEXPO® between the 5-7th of May, 2011.

RENEXPO® Central Europe became the leading professional forum and trade fair of renewable energy and energy efficiency, which play crucial roles in the upcoming fair this year.

As far as Hungary's energy consumption is concerned, buildings use 39-42% of the whole national energy consumption. Professionals agree that energy consumption could be reduced by 50% in this field. According to the NREAP, the share of energy from renewable energy until 2020 has to reach up to 14,65% of the final consumption of energy, that is the triple of its present value. The Green Economy and part of that, the renewable energies, mean alternative industry for the future and the main break-out point for the country, creating a large number of job opportunities.

RENEXPO® Central Europe (between the 5-7th of May, 2011, Hungexpo Fair Trade Center, F pavilon) focuses on the following themes: energy efficient production process, decentralized energy production, renewables energies (bioenergy, solar thermal and photovoltaic, wind energy, hydro power, geothermal energy, waste to energy), energy supply, smart grid, smart metering, intelligent and energy efficient supply (energy efficien construction and renovation, low-energy houses, intelligent buildings, industrial processes, emobility). Visitors will arrive from the following sectors: industry, energy supply, trade, architecture, projekt management, agriculture, forestry, governmental sector, science and research.

RENEXPO® Central Europe became an official event of the Hungarian EU Presidency. Due to this, many international conferences, forums and work shops may await professional visitors (e.g. International Biogas Conference, From Biomass to Solar, European Defence Agency - Sustainable Energy for EU Crisis Management Operation, International Geothermal Workshop - Geothermal markets in the Pannonian Basin, International Conference on Municipal Energy Efficiency and the Use of Renewables, Regional Developements - new directions for alternativ and renewable energies and energy efficiency, building energetics, small power plants, smart metering conference). The 2nd annual conference of Renewable Heating and Cooling Technology (RHC) Platform takes place at the same venue and time of the fifth RENEXPO Central Europe.

Contact and information:
Gabriella Zsoter
REECO Hungary Kft.
1123, Budapest
Gyri út 20
T: +36-1-213-4241
F: +36-1-213-4248
hungary@reeco.hu
www.renexpo-budapest.com

About REECO Group: The organizer REECO Hungary is part of the REECO Group with headquarters in Germany and subsidiaries in Salzburg, Austria, Brussels, Belgium, Warsaw, Poland, Budapest, Hungary, Warsaw, Poland and Arad, Romania. Since 1997, about 50,000 experts from 70 countries have attended the trade fairs and conferences organized by REECO. All trade fair dates on www.energy-server.com.

 

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries