"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Saksalta aloite ekoenergian tukemiseksi kehitysmaissa

Kehitysmaiden mahdollisuudet aktiivisempaan ilmastonsuojeluun ovat usein rahoituskysymys. Saksa on perustanut globaalin ilmastosäätiön, joka rohkaisee niin näiden maiden yrityksiä kuin kotitalouksiakin sijoittamaan teknologioihin, jotka mahdollistavat siirtymisen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.

Säätiö on saanut pesämunaksi 22,5 miljoonaa euroa Saksan ympäristöministeriöltä ja noin 60 miljoonaa euroa Saksan kehityspankilta, KfW:ltä. Viiden seuraavan vuoden aikana varojen odotetaan kasvavan yli 400 miljoonan euron, kun mukaan saadaan muita EU-maita ja yksityisiä sijoittajia.

Saksan ympäristöministeri Norbert Röttgen varoittaa, että pelkkiin julkisiin varoihin rajoittuminen saattaisi johtaa Saksan ilmastonsuojeluhankkeiden epäonnistumiseen. Siksi säätiössä tukeudutaan vahvasti myös ns. public-private-hankkeisiin. Yksityiset tahot lähtevät rohkeammin mukaan, kun valtio on mukana tasoittamassa riskejä.

Hanke on herättänyt Saksassa myönteistä vastakaikua myös kehitysmaita tukevissa järjestöissä. Samalla on kuitenkin korostettu, että kohdemaissa on kehitettävä rakenteita, jotka mahdollistavat rahojen suuntautumisen oikeisiin osoitteisiin, myös pienille yrityksille ja yksityisille ihmisille.

Jos tuki kanavoituu oikein, se johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat paitsi pienemmät päästöt, myös paikallisten uusiutuvien energialähteiden tehokkaamman hyödyntämisen. Siten taattaisiin myös varmempi energiahuolto.

Lähde:

Suomen Kuvalehti
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/saksalta-aloite-ekoenergian-tukemiseksi-kehitysmaissa-pesamunaksi-80-miljoonaa-euroa

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries