"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Suomalais-venäläinen Energiaklubi edistää yhteistyötä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian aloilla

Published at: 14.9.2010
lähde: Teknologiateollisuus ry
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Teknologiateollisuus ry, Energiateollisuus ry, Fortum Oyj, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy sekä Insinööritoimisto Pro-Team Oy perustivat elokuussa Suomalais-venäläisen Energiaklubi ry:n edistämään käytännön yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä. Energiaklubin tarkoitus on muun muassa edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa Venäjällä.

Energiaklubi perustettiin toteuttamaan käytännössä Suomen työ- ja elinkeinoministeriön ja Venäjän energiaministeriön välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa kuvattua yhteistyötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden aloilla.

Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry toimii yhteistyöelimenä Suomessa toimivien yritysten ja niiden etujärjestöjen, julkisten organisaatioiden sekä venäläisten toimijoiden välillä.

Venäjän uusi energiastrategia painottaa uusiutuvien energialähteiden osuutta energiatuotannossa. Venäjä perusti vuoden 2009 lopussa Energiaviraston, joka pyrkii uudistamaan energiantuotantoa ja -jakelua. Virasto koordinoi energiastrategian toteuttamista.

Venäjä hakee aktiivisesti yhteistyötä Suomen ja suomalaisten yritysten kanssa.

"Venäjän energiasektori on voimakkaassa uudistumisvaiheessa. Suomen ja Venäjän välinen yhteisymmärryspöytäkirja tarjoaa huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille energia-alan yrityksille.", sanoo René Nyberg, Energiaklubin hallituksen puheenjohtaja ja East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtaja.

"Venäjä on tosissaan liikkeellä energiasektorinsa uudistamiseksi ja Energiaklubi tarjoaa ketterän ja nopeasti reagoivan tasapuolisen väylän Suomen ja Venäjän välisten energia-alan hankkeiden identifioimiseksi ja muovaamiseksi konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi", Nyberg jatkaa.

Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry ottaa jäsenikseen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä Venäjällä kiinnostuneita juridisia henkilöitä, yhdistyksiä ja organisaatioita.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries