"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Egypti julistaa tammikuussa 2011 tarjouskilvan neljästä tuulivoimapuistosta

Published at: 4.1.2011
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Egyptin energiaministeri Hassan Younes ilmoitti, että Egypti suunnittelee julistavansa tarjouskilvan Suezinlahdelle rakennettavista tuulipuistoista tammikuussa 2011. Tarjouskilvassa etsitään yrityksiä rakentamaan yhteensä neljä tuulipuistoa, joiden teho yltäisi 1 000 megawattiin. Hankkeessa on tarkoitus soveltaa BOO-mallia (Build-Own-Operate).


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries