"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Downloads

αναζήτηση [+/-]
Downloads 1 - 10 of 19 in total
 • Νομοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα

  Περιεχόμενα Παρουσίασης:

  1.Κανονισμός για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ.

  2.Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: προδιαγραφές

  3.Η θερμική προστασία του κελύφους: προδιαγραφές

  4.Η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου

  5.Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου

 • Νομοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στη Γερμανία

  Περιεχόμενο παρουσίασης:

  1. Εισαγωγή: εξοικονόμηση ενέργειας στη Γερμανία

  2. Στόχοι ενεργειακής απόδοσης και σχετικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία

  3. Τόνωση των πολιτικών μέσων ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία

 • Η συμβολή της εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων στην εξοικονόμηση ενέργειας

  Εξωτερική θερμομόνωση:

  1.Εφαρμογή

  2.Πλεονεκτήματα

  3.Σενάρια ελέγχου - Θερμογέφυρες

  4.Εξοικονόμηση ενέργειεας σε ξενοδοχειακή μονάδα

  5.Εξοικονόμηση ενέργειας - Τεχνοοικονομική μελέτη (ΚΑΠΕ)

 • Η νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική

  Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη

  Με την ονομασία αυτή, η μακρόχρονη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ενιαίας ενεργειακής πολιτικής πήρε, μετά από απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνάντηση Κορυφής της 8ης Μαρτίου 2007, τη μορφή ενός καθορισμένου και συνολικού Σχεδίου Δράσης. Ενός σχεδίου που θα σταθεί απέναντι στην επιτακτική και αδιαπραγμάτευτη πλέον ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας στα επαγγελματικά κτίρια – νέες απόψεις και τάσεις

  Περιεχόμενα

  1. Εργαλεία για τη μέτρηση του βαθμού απόδοσης (efficiency rating)

  2. Μέσα και παράμετροι μοντέλων

  3. Νέες τάσεις

 • Έντυπο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Oικιακό Tομέα

  Η ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον οικιακό τομέα

  Σήμερα, η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο άμεση και επιτακτική από ποτέ. Γεγονός
  που με τη σειρά του γεννά την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, όχι μόνο σε συνολικό αλλά και σε
  ατομικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση
  των τιμών των συμβατικών καυσίμων, καθιστούν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μία
  βιώσιμη λύση και στον οικιακό τομέα.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών
  Ενέργειας σε μία κατοικία, είναι να έχει προηγηθεί η εφαρμογή μιας σειράς από τεχνικές
  εξοικονόμησης ενέργειας, όπως:

  (α) η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μέσω του βιοκλιματικού
  αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που αξιοποιεί τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές
  παραμέτρους για θέρμανση/ ψύξη και φωτισμό,
  (β) η χρήση κατάλληλων δομικών στοιχείων, η θερμομόνωση εξωτερικών τοιχοποιιών ή η χρήση
  κατάλληλων υαλοπινάκων, για να έχουμε μια συνολική μείωση των θερμικών απωλειών.

 • Ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

  O τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς της Ελλάδος καθώς αντιστοιχεί στο 15,2% του ΑΕΠ, με 774.200 άμεσα απασχολούμενους (ΣΕΤΕ, 2010). Όμως, ενώ υπάρχει η επιδίωξη για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράλληλα με σημαντικές δράσεις στήριξης αυτών των προσπαθειών, η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων εξακολουθεί να αποτελείται από ξενοδοχεία 2 ή 3 αστέρων, εποχιακής λειτουργίας, με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιαστούν τεχνικές λύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των ξενοδοχειακών κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη τις τυπολογικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες.

 • ΕΛΛΑΔΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ"

  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2009 ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΣΤΟ HOTEL NIKOPOLIS ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ"

  ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

  ΥΠΟ ΤΗ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 • Έκθεση εξαγωγής από τις φινλανδικές βιομηχανίες της τεχνολογίας

  Η νέα έκθεση των εξαγωγών από τη φινλανδική βιομηχανία της τεχνολογίας έχει δημοσιευθεί. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα φινλανδικά και στα αγγλικά.

 • Γενικό Έντυπο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

  Η Ελληνική Ενεργειακή Πολιτική

  Σήμερα, η Ελλάδα δεσμεύεται απέναντι στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και
  απαντά στο ενεργειακό πρόβλημα, με μία έξυπνη ενέργεια. Μία ενέργεια που:

  (α) θα μειώσει την εξάρτηση της χώρας μας από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους,
  (β) θα ενισχύσει τον ενεργειακό μας εφοδιασμό με πρακτικά ανεξάντλητες, εγχώριες πηγές,
  (γ) θα μας οδηγήσει σε ένα πιο ισορροπημένο ενεργειακό ισοζύγιο και
  (δ) θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

  Με αυτό ως στόχο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, φορέας της ενεργειακής πολιτικής στην
  Ελλάδα, εστιάζει στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου,
  που θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
  Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως:

  (α) η ηλιακή ενέργεια, η οποία αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται άμεσα
  την ηλιακή ακτινοβολία,
  (β) η αιολική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των
  ανέμων,
  (γ) η γεωθερμική ενέργεια, μέσω της οποίας αξιοποιούνται τα θερμά νερά ή/ και οι ατμοί
  που υπάρχουν σε υπόγειους ταμιευτήρες της γης,
  (δ) η βιομάζα, δηλαδή η ενέργεια που πηγάζει από την αξιοποίηση του βιοαποικοδομήσιμου
  κλάσματος κάθε υλικού, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό ή ζωικό κόσμο,
  (ε) η υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής
  ενέργειας του νερού και της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια, με τη βοήθεια
  στροβίλων και ηλεκτρογεννητριών.

Fe
close x

This site in other countries