"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Downloads

αναζήτηση [+/-]
Downloads 1 - 8 of 8 in total
 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Γεωθερμίας

  Περιβαλλοντικός οδηγός Γεωθερμίας

  Γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης με μορφή νερών, ατμών, αερίων ή ηειγμάτων αυτών ή ακόμα και ως ενέργεια από τα πετρώματα και αποτελεί μία σημαντική Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Οι εκρήξεις των ηφαιστείων, οι θερμές πηγές, οι θερμοπιδακες, οι ατμίδες είναι επιφανειακές εκδηλώσεις που δείχνουν ότι η Γη είναι θερμή στο εσωτερικό της. Οι περιοχές της Γης όπου υπάρχουν γεωθερμικά ρευστά σε ικανοποιητική ποσότητα, θερμοκρασία και βάθος ονομάζονται γεωθερμικά πεδία...

   

 • Οι ΑΠΕ αποτελούν αναγκαία αλλά και ελκυστική επένδυση

  Η ανάπτυξη των ΑΠΕ διεθνώς είναι εντυπωσιακή ωστόσο η ανάπτυξη τους στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη.

  Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας προωθείται από: (i) τους στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ, (ii) την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, (iii) τη διαχρονική συρρίκνωση του μεριδίου συμβατικών καυσίμων στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

 • Μύθοι και πραγματικότητα για την Γεωθερμία

  ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

  Ο μύθος, κατά τα κοινώς λεγόμενα, είναι αποκύημα της φαντασίας, κάτι μη αληθινό. Ένα εφεύρημα του νου γίνεται μύθος όταν επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά. Υπήρξαν κάποιοι μύθοι γύρω από τη γεωθερμική ενέργεια, οι κυριότεροι από τους οποίους παρουσιάζονται στη συνέχεια, μαζί με την αλήθεια και την πραγματικότητα, που κανείς πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

 • Η νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική

  Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη

  Με την ονομασία αυτή, η μακρόχρονη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ενιαίας ενεργειακής πολιτικής πήρε, μετά από απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνάντηση Κορυφής της 8ης Μαρτίου 2007, τη μορφή ενός καθορισμένου και συνολικού Σχεδίου Δράσης. Ενός σχεδίου που θα σταθεί απέναντι στην επιτακτική και αδιαπραγμάτευτη πλέον ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον.

 • Έντυπο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Oικιακό Tομέα

  Η ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον οικιακό τομέα

  Σήμερα, η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο άμεση και επιτακτική από ποτέ. Γεγονός
  που με τη σειρά του γεννά την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, όχι μόνο σε συνολικό αλλά και σε
  ατομικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση
  των τιμών των συμβατικών καυσίμων, καθιστούν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μία
  βιώσιμη λύση και στον οικιακό τομέα.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών
  Ενέργειας σε μία κατοικία, είναι να έχει προηγηθεί η εφαρμογή μιας σειράς από τεχνικές
  εξοικονόμησης ενέργειας, όπως:

  (α) η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μέσω του βιοκλιματικού
  αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που αξιοποιεί τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές
  παραμέτρους για θέρμανση/ ψύξη και φωτισμό,
  (β) η χρήση κατάλληλων δομικών στοιχείων, η θερμομόνωση εξωτερικών τοιχοποιιών ή η χρήση
  κατάλληλων υαλοπινάκων, για να έχουμε μια συνολική μείωση των θερμικών απωλειών.

 • Γενικό Έντυπο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

  Η Ελληνική Ενεργειακή Πολιτική

  Σήμερα, η Ελλάδα δεσμεύεται απέναντι στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και
  απαντά στο ενεργειακό πρόβλημα, με μία έξυπνη ενέργεια. Μία ενέργεια που:

  (α) θα μειώσει την εξάρτηση της χώρας μας από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους,
  (β) θα ενισχύσει τον ενεργειακό μας εφοδιασμό με πρακτικά ανεξάντλητες, εγχώριες πηγές,
  (γ) θα μας οδηγήσει σε ένα πιο ισορροπημένο ενεργειακό ισοζύγιο και
  (δ) θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

  Με αυτό ως στόχο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, φορέας της ενεργειακής πολιτικής στην
  Ελλάδα, εστιάζει στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου,
  που θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
  Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως:

  (α) η ηλιακή ενέργεια, η οποία αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται άμεσα
  την ηλιακή ακτινοβολία,
  (β) η αιολική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των
  ανέμων,
  (γ) η γεωθερμική ενέργεια, μέσω της οποίας αξιοποιούνται τα θερμά νερά ή/ και οι ατμοί
  που υπάρχουν σε υπόγειους ταμιευτήρες της γης,
  (δ) η βιομάζα, δηλαδή η ενέργεια που πηγάζει από την αξιοποίηση του βιοαποικοδομήσιμου
  κλάσματος κάθε υλικού, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό ή ζωικό κόσμο,
  (ε) η υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής
  ενέργειας του νερού και της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια, με τη βοήθεια
  στροβίλων και ηλεκτρογεννητριών.

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Αμερική

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Αμερική - Αγορές, Οικονομική Ανάπτυξη και Πολιτική στα 50 κράτη περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τις εγκατεστημένες και προβλεπόμενες ικανότητες παραγωγής, τις αγορές, τους πόρους, την οικονομική ανάπτυξη και πολιτική. Αυτό είναι ένα "ζωντανό" έγγραφο που ενημερώνεται τακτικά.

 • Greece: 4th National Report Regarding the Penetration Level of Renewable Energy Sources up to the Year 2010

  Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market (OJ L283/27.10.2001) in its annex sets an indicative target for Greece to cover a part of its gross national electricity consumption  by 2010 from renewable energy sources (RES) equal to 20.1 percent, with the contribution of large-scale hydro¬¬electric plants included. This target is compatible with the international com¬mit¬ments of the country resulting from the Kyoto protocol  signed in December 1997 within the context of the Rio UN framework agreement on climate change. The Kyoto protocol anticipates that Greece, by 2008-2012, will reduce the rate of increase of CO2 and other gases that aggravate the greenhouse effect by 25 percent in relation to the base year 1990.


  According to the most recent estimates, the gross consumption of electric power in 2010, amounts to 71.9 TWh , i.e. close to the previous level of 72 TWh of the 2nd National Report and notably increased in comparison with the 68 TWh of the 3rd National Report. Subsequently, production of electric power from RES in the order of 14.45 TWh (including large-scale hydro-electric plants) is the goal for 2010.


  In order to be set up a realistic scenario of required RES installed capacity to meet the above target, the following assumptions have been made:

  • The share of various RES types will not vary significantly in the next three years. This assumption is considered as pragmatic given that rapid technological evolution that would lead to significant changes in the economic viability of the various technologies is not expected.


  • The average power production per installed capacity unit (load factor, or equivalent operation hours) will be lower due to the necessary development of projects in areas of inferior RES potential.

  In order to download the complete 4th National Report please click on the link below.

Fe
close x

This site in other countries