"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Downloads

αναζήτηση [+/-]
 • Filtered by:
 • Χώρα: Greece
 • X
Downloads 1 - 10 of 17 in total
 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

  Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν την δυνατότητα της απευθείας μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα φωτοβολταϊκά φαινόμενα πρωτοανακαλύφθηκε το 1839. Χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας το 1950, για εφαρμογές στο διάστημα. Σήμερα τα φωτοβολταϊκά εφαρμόζονται σε μια πληθώρα περιπτώσεων με ποικίλες ενεργειακές απαιτήσεις....

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Μικρών Υδροηλεκτρικών έργων

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρών Υδροηλεκτρικών έργων

  Εάν συλλέξουμε το νερό μιας φυσικής ροής σε μια υψηλότερη στάθμη Ζ-εισόδου και το οδηγήσουμε σε μια χαμηλότερη στάθμη Ζ-εξόδου με έναν κλειστό αγωγό, μέσω αγωγού προσαγωγής, είναι δυνατή η μετατροπή της δυναμικής ενέργειας της διερχόμενης παροχής σε μηχανική ενέργεια, με την τοποθέτηση ενός υδροστροβίλου.Η παραγόμενη αυτή μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, για την εύκολη και ικανοποιητική μεταφορά της στον τόπο κατανάλωσης. Η μετατροπή αυτή γίνεται μέσω μιας ηλεκτρικής γεννήτριας, η οποία είναι κατευθείαν συζευμένη στην άτρακτο του υδροστροβίλου. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των έργων και του εξοπλισμού, μέσω των οποίων μετατρέπεται η υδραυλική ενέργεια σε μηχανική και στη συνέχεια σε ηλεκτρική, ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο...

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Θερμικών ηλιακών συστημάτων

  Περιβαλλοντικός οδηγός - Θερμικών ηλιακών συστημάτων

  Τα θερμικά ηλιακά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούν τους συλλέκτες και τη δεξαμενή αποθήκευσης ως χωριστές συνιστώσες και η μεταφορά της ενέργειας γίνεται με τη βοήθεια κάποιας αντλίας συστήματος.

  Ένα θερμικό ηλιακό σύστημα συλλέγει, αποθηκεύει και διανέμει την ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό, είτε αέρα, ως ρευστό μεταφοράς της θερμότητας των συλλεκτών. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση νερού οικιακής χρήσης, για τη θέρμανση και ψύξη χώρων, για βιομηχανικές διεργασίες, για αφαλάτωση, για διάφορες, αγροτικές, εφαρμογές, για θέρμανση πισίνων κ.λπ...

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Γεωθερμίας

  Περιβαλλοντικός οδηγός Γεωθερμίας

  Γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης με μορφή νερών, ατμών, αερίων ή ηειγμάτων αυτών ή ακόμα και ως ενέργεια από τα πετρώματα και αποτελεί μία σημαντική Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Οι εκρήξεις των ηφαιστείων, οι θερμές πηγές, οι θερμοπιδακες, οι ατμίδες είναι επιφανειακές εκδηλώσεις που δείχνουν ότι η Γη είναι θερμή στο εσωτερικό της. Οι περιοχές της Γης όπου υπάρχουν γεωθερμικά ρευστά σε ικανοποιητική ποσότητα, θερμοκρασία και βάθος ονομάζονται γεωθερμικά πεδία...

   

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Βιομάζας

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Βιομάζας

  Περιγραφή της τεχνολογίας

  Με τον όρο βιομάζα ωοείται η ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που προέρχεται από οργανική ύλη. Η βιομάζα, με την ευρύτερη έννοια του όρου, περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Ειδικότερα, η βιομάζα για ενεργειακούς σκοπούς περιλαμβάνει κάθε τύπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή στερεών, υγρών ή/και αέριων καυσίμων...

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Αιολικής ενέργειας

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πάρκων αιολικής ενέργειας

  Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η εξάντληση των συμβατικών, μη ανανεώσιμων καυσίμων αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας. Το θέμα αυτό βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Παγκόσμιων Οργανισμών, Κυβερνήσεων, Ερευνητικών Κέντρων, των ενδιαφερόμενων παραγωγών και χρηστών ενέργειας, αλλά και όλων των ενημερωμένων πολιτών.

  Στη Συνάντηση Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. της 8ης Μαρτίου 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη, ενέκρινε ένα συνολικό ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2007-2009. Πρόκειται, στην ουσία, για τη διατύπωση και υιοθέτηση, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ε.Ε., μιας κοινλης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια.

 • Οι ΑΠΕ αποτελούν αναγκαία αλλά και ελκυστική επένδυση

  Η ανάπτυξη των ΑΠΕ διεθνώς είναι εντυπωσιακή ωστόσο η ανάπτυξη τους στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη.

  Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας προωθείται από: (i) τους στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ, (ii) την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, (iii) τη διαχρονική συρρίκνωση του μεριδίου συμβατικών καυσίμων στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

 • Νομοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα

  Περιεχόμενα Παρουσίασης:

  1.Κανονισμός για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ.

  2.Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: προδιαγραφές

  3.Η θερμική προστασία του κελύφους: προδιαγραφές

  4.Η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου

  5.Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου

 • Μύθοι και πραγματικότητα για την Γεωθερμία

  ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

  Ο μύθος, κατά τα κοινώς λεγόμενα, είναι αποκύημα της φαντασίας, κάτι μη αληθινό. Ένα εφεύρημα του νου γίνεται μύθος όταν επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά. Υπήρξαν κάποιοι μύθοι γύρω από τη γεωθερμική ενέργεια, οι κυριότεροι από τους οποίους παρουσιάζονται στη συνέχεια, μαζί με την αλήθεια και την πραγματικότητα, που κανείς πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

 • Η συμβολή της εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων στην εξοικονόμηση ενέργειας

  Εξωτερική θερμομόνωση:

  1.Εφαρμογή

  2.Πλεονεκτήματα

  3.Σενάρια ελέγχου - Θερμογέφυρες

  4.Εξοικονόμηση ενέργειεας σε ξενοδοχειακή μονάδα

  5.Εξοικονόμηση ενέργειας - Τεχνοοικονομική μελέτη (ΚΑΠΕ)

Fe
close x

This site in other countries