"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alakult

Published at: 2011.09.05.
forrás: Zöldtech
Csatornák:
Országok:
kiadó

Megalakult a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, a magyar napkollektor piac 12 jelentős kereskedőjének és kivitelezőjének közös akaratából, melyet jogerősen bejegyzett a Fővárosi Bíróság.

Magyarországra a Napból átlag 1250 kWh/m2 sugárzási energia jut évente, vagyis két négyzetméter felületre annyi energia érkezik, ami elegendő egy átlagos háztartás éves villamos energia ellátására. Jelenleg a villamos energia termelés alacsonyabb hatásfokú napelemeihez képest, sokkal magasabb hatásfokkal termelhető hőenergia, létezik már a piacon akár 99,1%-os hatásfokú napkollektor is. Kisebb beruházással és az új szolár technológiák magyarországi meghonosításával elérhető, hogy részben vagy akár teljes egészében kiváltsuk a hagyományos energiahordozókkal megtermelt használati melegvíz készítésre vagy a fűtésre fordított energiát. 


A tagvállalatok által az elmúlt években értékesített vagy beépített kollektor felület meghaladta az évi 10.000 m2 . A MÉGSZ Napenergia tagozatának a 2010. évi piaci becslése alapján a teljes magyar napkollektor piac ~21.000 m2 így a szövetség tagjainak teljesítménye meghatározó a magyar piacon.

A szövetség első és legfontosabb célja az ingyenes és demokratikus energia, a mindenki számára rendelkezésre álló napenergia mind szélesebb körű hasznosítása. Az Európai Unió által 2020-ra előírt 13%-os megújuló energia felhasználási célhoz képest hazánkban mindössze 5-6% a megújulók részaránya, ami zömmel biomassza hasznosítás. Az új szolár technológiák megismertetése, magyarországi piacbevezetésének elősegítése is szerepel többek között a kitűzött célok közt. A szövetség a napenergia hasznosítás széleskörű elterjesztése érdekében a lakosság számára is tájékoztatást kívánunk nyújtani a technológiák fejlődéséről, megújuló energia hasznosítás lehetőségeiről, a támogatási lehetőségekről, és tagvállalataink szolgáltatásairól. A szövetség kiemelt célja, hogy támogassa a törvényhozást és a kormányzati szerveket a korszerű napenergia felhasználást támogató, ösztönző rendszerek létrehozásában, az EU támogatások hatékony és gyors felhasználására.

A szövetség tagjai lehetnek természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve mindazok, akik a belépési nyilatkozatukban vállalják a szövetség céljait és elfogadják a szövetség alapszabályát, valamint befizetik az éves tagdíjat.

Elindult a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség honlapja is (www.mnnsz.hu), mely a célkitűzéseinknek megfelelően folyamatos tájékoztatás kíván nyújtani a szolár piaci hírekről, újdonságokról, rendezvényekről, oktatásokról, jogszabályi változásokról mind a felhasználók, mind a szolár piac szereplői részére. Heti rendszerességgel megjelenő Szolár 7 internetes folyóiratban is tájékoztatást nyújtanak majd az aktuális hírekről a tagoknak és a feliratkozott olvasóknak.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
bezár x

This site in other countries