"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

צרפת וישראל ירחיבו את שיתופי הפעולה הטכנולוגיים בתחום האנרגיה המתחדשת

Published at: 08/02/2011
מקור: Tashtiot
ערוצים:
מדינות:

תיוגים:
פורסם ע"י

שר התמ"ת שלום שמחון נפגש אמש עם עמיתו, שר ההתעשייה, האנרגיה והכלכלה הדיגיטלית הצרפתי, אריק בסון. בפגישתם חתמו השניים על תיקון להסכם הקיים בין המדינות, לשת"פ בילטראלי במו"פ טכנולוגי. ההסכם החדש יתמקד בתחום האנרגיה המתחדשת.

השר הצרפתי הגיע לארץ ביחד עם משלחת בכירה של אנשי עסקים צרפתיים, אשר יקיימו פגישות עם מקביליהם מישראל, לבחינת הפוטנציאל וחיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות.במסגרת ההסכם החדש, יוכפלו מספר הפרויקטים הטכנולוגיים המשותפים ויורחבו ליוזמות אזוריות בשיתוף עם המדינות השכנות לישראל.

כיום, מספר הפרויקטים המשותפים עומד על כ – 10 פרויקטים בשנה, בהיקף של כמיליון וחצי יורו לפרויקט. הרחבת הסכם המו"פ בין המדינות, יאפשר החלתו גם על חברות גדולות, שעד כה היו מחוץ להסכם.

ממחלקת דרום אירופה שבמינהל לסחר חוץ בתמ"ת נמסר, כי בנוסף על פגישתו עם השר שמחון והחתימה על הרחבת הסכם המו"פ, ניפגשו השר בסון והמשלחת העסקית עם שר התשתיות הישראלי, וקיימו דיונים בנושא חדשנות בהשתתפות אנשי עסקים ישראלים וכן נציגי קרנות הון סיכון, בהשתתפות המדען הראשי.

הנספח המסחרי של המנהל לסחר חוץ בפריז, רונן כץ מציין כי בין נציגי החברות המבקרים בארץ נמצאים כאן גם סגן נשיא בכיר של חברת אלסטום, נשיא חברת ההובלה של חברת החשמל EDF, סגנית נשיא פרנס טלקום, סגן נשיא חברת סואץ, בכירים מחברת רנו וחברות נוספות מתחומי התקשורת, האנרגיה ועוד.

סך הייצוא לצרפת במהלך 2010 היה כ – 1.25 מיליארד דולר, לעומת 1.09$ מיליארד ב – 2009, עלייה של כ- 14%. היבוא מצרפת הסתכם בכ – 1.5$ מיליארד דולר ב- 2010, לעומת 1.375 מיליארד דולר ב – 2009 (עלייה של כ- 10%).

המוצרים המרכזיים המיוצאים מישראל לצרפת הינם: מכונות ומכשירים מכניים וציוד חשמלי (21%), תעשיות כימיות (19%), ומתכות פשוטות (17%). המוצרים המרכזיים המיובאים מצרפת לישראל הינם: תעשיות כימיות (35%), מתכות פשוטות (31%), חקלאות ומזון (19%), גומי ופלסטיק (15%).

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
סגור x

This site in other countries