"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Den 13. november 2012 arrangerte Norsk-Tysk Handelskammer, i samarbeid med det tyske næringsdepartementet, sin fjerde konferanse om energieffektivisering på Thon Hotel Opera i Oslo.

De siste internasjonale nyheter på norsk bokmål

Nå kommer grønne sertifikater: – Dette er en historisk dag

Senterpartileder Liv Signe Navarsete og Zero-leder Einar Håndlykken er enige. – Dette er den største nyheten for norsk fornybar energi i moderne historie. All vannkraft får støtte.

ENOVA gir 120 millioner kroner til biokraft

Fiborgtangen Biokraft AS på Skogn i Nord- Trøndelag får 120 millioner kroner i støtte fra Enova til bygging av et anlegg for produksjon av blant annet varme og elkraft basert på høytemperatur gassifisering av biomasse.

Låge straumprisar bremsar fornybarsatsing

Norge har dei nest lågaste straumprisane i Europa, viser ein fersk oversikt frå det internasjonale energibyrået, IEA. Låg pris gjer satsing på alternativ energi lite lønsamt.

Fe
lukk x

This site in other countries