"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Norge har dei nest lågaste straumprisane i Europa, viser ein fersk oversikt frå det internasjonale energibyrået, IEA. Låg pris gjer satsing på alternativ energi lite lønsamt.

De siste internasjonale nyheter på norsk bokmål

Erneuerbare Energien in Norwegen weiter im Aufwind

Gemeinsames "grünes Zertifikatesystem" mit Schweden beschlossen / Massiver Ausbau der Windkraft steht bevor / Von Christian Tippelt

Klimakur 2020 legges fram

Utredningen Klimakur 2020 ble lagt fram av Klima- og forurensningsdirektoratet onsdag.  – Klimakur 2020 er en svært grundig og omfattende utredning av tiltak, virkemidler og kostnader ved reduksjon av norske klimagassutslipp i tråd med målene i klimaforliket, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norsk-Tysk Næringslivspris 2010

 

Norsk-Tysk Handelskammer vil i år for første gang stå for tildelingen av den Norsk-Tyske Næringslivsprisen.

Fe
lukk x

This site in other countries