"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Hellas arrangerer handelsdelegasjon om fornybar energi til Tyskland

publisert av

Den greske organisasjonen for utenrikshandel arrangerer 6. til 9. juni en handelsdelegasjon til München. I fokus for delegasjoen står følgende bransjer innen fornybar energi: vindenergi, solenergi, biomasse, geotermisk energi og fotovoltaiksk energi.

 


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries