"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Senterpartileder Liv Signe Navarsete og Zero-leder Einar Håndlykken er enige. – Dette er den største nyheten for norsk fornybar energi i moderne historie. All vannkraft får støtte.

De siste internasjonale nyheter på norsk bokmål

2011 will be a very exciting year for the Norwegian hydrogen industry!

More than 1500 professionals from the international hydrogen industry were gathered at the World Hydrogen Energy Conference (WHEC) in Essen 16th-21st of May 2010. Hydrogen is an energy carrier that can play role a low carbon economy. WHEC 2010 focused on the possibilities that hydrogen can play within the transport sector.

Låge straumprisar bremsar fornybarsatsing

Norge har dei nest lågaste straumprisane i Europa, viser ein fersk oversikt frå det internasjonale energibyrået, IEA. Låg pris gjer satsing på alternativ energi lite lønsamt.

Lagring av CO2 er dødfødt

Tysklands ledende miljøparti er skeptisk til fangst og lagring av CO2, noe tilsvarende det norske regjeringen gjør på Mongstad.

Fe
lukk x

This site in other countries