"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

NORWEA Norwegian Wind Energy Association

Outgoing url: http://www.norwea.no/
kanaler:
Land:

Kategori: Others
publisert av

Norsk Vindkraftforening ble stiftet 2006. Foreningens hovedmål er å tilrettelegge at de enorme vindkraftressursene i Norge blir tatt i bruk. Dette gjør vi gjennom å spre informasjon til befolkning og beslutningstagere, samt å arbeide for gode rammevilkår slik at de enorme vindresursene blir utnyttet til fulle i Norge.


Fe
lukk x

This site in other countries