"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Enova: Dropper vindstøtte i 2011

Published at: 2. sep. 2010
kilde: teknisk ukeblad
kanaler:
Land:
publisert av

Olje- og energidepartementet har bestemt seg for å kutte vindkraftstøtten neste år.

Allerede i våres ga olje- og energiminister Terje Riis-Johansen signaler om at det ikke ville komme mer offentlige midler til å stimulere byggingen av vindkraft i Norge, før det grønne sertifikatmarkedet er på plass.

Nå bekrefter Olje- og energidepartementet at Enova ikke skal gi investeringsstøtte til vindkraft neste år.

Betale tilbake

Overfor Aftenposten forklarer statssekretær Sigrid Hjørnegård (Sp) at 2011 blir et overgangsår, frem til ordningen med et norsk-svensk elsertifikatmarked innføres fra 1. januar 2012.

Hvis noen vindkraftaktører skulle fått støtte neste år, måtte de ha betalt pengene tilbake, dersom de skulle vært med i ordningen med el-sertifikat.

Uavklart

Signalene om støttestopp til vindkraft, vil komme i tildelingsbrevet til Enova, ifølge Hjørnegård.

Enova har så langt i år kun bevilget 630 millioner kroner av den milliarden de hadde varslet at de ville bruke.

Hjørnegård sier det ennå ikke er avklart om det blir noen ny utlysningsrunde i år.

Dyrt energimål

Riis-Johansen har tidligere uttalt at vindkraft er for dyrt.

Statsråden mener Enova får for lite igjen for pengene de bruker, når de skal nå målet om 18 kontraktsfestede TWh i 2011.

Les også:


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries