"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Norge på bunn i Europa innen ny fornybar energi

Published at: 8. juni 2010
kilde: Freamtiden.no
publisert av

Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er nest dårligst i Europa til å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Bare Tyrkia er dårligere. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Finland, Tyskland og Østerrike.

Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er nest dårligst i Europa til å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Bare Tyrkia er dårligere. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Finland, Tyskland og Østerrike.

I den danske elektrisitetsproduksjonen utgjør andelen ny fornybar energi 29 prosent. I den norske er den bare en prosent. Finland har 12, Tyskland 11 og Sverige 8 prosent.

– Produksjonen av ny fornybar energi har eksplodert i Europa, det er derfor trist at Norge ikke utnytter disse grønne næringsmulighetene. Det er interessant at land som Irland, England, Italia og Portugal ligger milevis foran oss på dette området, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Halvparten av elektrisitet brukt i Norge er produsert med kull, gass og kjernekraft
Andelen elektrisitet produsert med fornybare energikilder inkludert vannkraft er høy i Norge. Men siden Norge er del av et internasjonalt elektrisitetsmarked er det ikke slik at all denne rene elektrisiteten blir levert til norske forbrukere.

Norske forbrukere som ikke ber om å få kjøpe fornybar elektrisitet, vil få over 50 prosent av sin elektrisitet produsert ute i Europa. Siden det meste av den fornybare energien ute i Europa er bundet opp i lokale leveranser, er dermed denne elektrisiteten produsert med kull, gass og kjernekraft. Dette medfører enorme klimagassutslipp og håndtering av radioaktivt avfall.

– Norge bør ha ambisjon om å levere ren energi til andre land som ikke har de samme rike vannkraft-ressursene som oss, samtidig som vi selv kun bruker fornybar energi, mener Arild Hermstad.

Framtiden i våre hender krever blant annet at EUs fornybardirektiv må implementeres raskt, og omlegging fra fossil til fornybar energibruk må økes betydelig. Den fornybare andelen i Norges energisystem må økes fra dagens ca 60 % til 75 % innen 2020, som vil være verdens høyeste. Det må utvikles langsiktige rammebetingelser som gir grunnlag for industriell utvikling av fornybarbransjen.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries