"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

900 nye vindjobber på tre år

Published at: 8. sep. 2010
kilde: e24.no
kanaler:
Land:
publisert av


Oppfylles visjonen til nystiftede Mid-Norway Windcluster vil Midt-Norge ha 900 nye vindrelaterte arbeidsplasser i løpet av 2013.

Når nærings- og handelsminister Trond Giske kommer til Verdal for å møte representanter for den nyfødte vindklyngeforeningen Windcluster Mid-Norway i dag, vil han få høre at klyngens visjon er å gjøre Verdal til Norges svar på Bremerhaven og Midt-Norge til Norges fremste vindindustriregion.

Tyske myndigheter og næringsliv har omdefinert den tidligere fiskeri- og havnebyen Bremerhaven til å bli en av Europas tungvektere innen vindrelatert næringsliv og industri.

– Visjonen er klar. Vi vil kopiere Bremerhaven, sier Viggo Iversen til Trønder-Avisa. Han leder den treårige fødselshjelperen for vindindustrisatsingen i regionen, arenaprosjektet Arena Vindenergi.

Langsiktig verdiskaping

I dagens møte vil statsråd Giske bli orientert om et sterkt midtnorsk vindteknologilag som stiftet industriforeningen Windcluster Mid-Norway i forrige uke. 28 bedrifter fra hele Midt-Norge var med på stiftelsesmøtet og senere har medlemstallet vokst til 37.

Rådgivningsselskapet Proneo AS er operatør for foreningen, og selskapet har også ledelsen av Arena Vindenergi.

Sammen med industriaktører og kompetansemiljø i Midt-Norge, skal Arena Vindenergi bidra til å etablere en konkurransedyktig industriklynge som oppnår økt langsiktig verdiskaping innen vindkraft.

Kompetansebehov

Giske vil også bli orientert om at Windcluster Mid-Norway ser på tilgang på kvalifisert personell som en utfordring for vindteknologimiljøet i regionen.

Det er satt i gang undersøker om bedriftene i vindkraftbransjen i Midt-Norge ønsker seg et skreddersydd utdanningsopplegg for framtidens arbeidstakere innen vindenergi. VRI Trøndelag har startet et forprosjekt som skal se på mulighetene for å utdanne både fagarbeidere og personell på bachelor- og mastergradsnivå innen vindkraft.

Også Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) deltar i utredningen.

Etterlyser risikovilje

Den nye vindindustriforeningen er resultat av en gryende midtnorsk industri innen vindkraft. Det siste halvåret har flere av bedriftene i regionen fått sine gjennombrudd, og nyvalgt styreleder i Windcluster Mid- Norway, Terje Skjevik, opplever stor interesse for samhandling mellom bedrifter.

– 1.000 sysselsatt innen vindrelatert virksomhet innen utgangen av 2013 er veldig ambisiøst, men likevel et viktig mål. Det krever at både industri og myndigheter samarbeider. Vi ønsker at myndighetene er litt tøffere på risiko og kommer opp med virkemidler som utløser et hjemmemarked. Fordelene ved et slikt hjemmemarkedet har våre konkurrenter i utlandet, sier Skjevik.

I dag er cirka 100 personer sysselsatt i vindrelatert næring i Midt-Norge.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries