"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Solar: Subsidiekutt kompenseres med lavere produksjonskostnad

Published at: 30. sep. 2010
kilde: http://www.euroinvestor.no/news/story.aspx?id=11315381
Land:
publisert av

Solarindustrien har de siste årene merket at subsidiene har blitt redusert i flere europeiske land, men dette kompenseres delvis gjennom at produksjonskostnadene er fallende. Det sier Gregory Story, partner Ved Solar Energy Partners, under dagens fornybarmesse NEREC på Lillestrøm.

- Subsidiene har falt tilbake de siste årene, men det at subsidiene kommer ned blir delvis kompensert av vesentlig lavere konstruksjonskostnader nå enn for bare få år siden. Utbyttet for investorene har derfor ikke falt så mye selv om subsidiene har falt tilbake, sier Story.

Tyskland ligger lavt med subsidiene sammenlignet med andre land, men like fullt har Tyskland 50 prosent av verdens solcellemoduler. Story mener god økonomi og forutsigbarhet er nøkkelen til at Tyskland leder an innen solarsektoren.

- Tyskland har en lang historie innen solar og subsidiene har vært kuttet år for år, men regjeringen har gitt signaler til markedet om hva kuttene kommer til å bli, så visibiliteten i markedet er god, dette kombinert med høy sikkerhet på de økonomiske investeringene i sektoren gjør at investorene har ansett Tyskland som et attraktivt marked selv om andre land subsidierer industrien i større grad.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries