"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

PVSEC: Tysk etterspørsel etter solenergi høyere enn forventet i 2010; Oppdaterte inngangstariffer

Published at: 6. sep. 2010
kilde: euroinvestor.no
kanaler:
Land:
publisert av

Fotoelektriske installasjoner på naer 3 GWp i første halvdel av 2010, fortsetter å konsolidere Tysklands posisjon som verdens største solenergimarked, samt et attraktivt sted for solenergiselskaper å investere.

I 2009 stod Tyskland for rundt én av to nylig installerte moduler på

verdensbasis, med et totalt antall installasjoner på 3.8 GWp for hele året.

Germany Trade & Invest kommer til å ha representanter på årets European

Photovoltaic Solar Energy konferanse og utstilling i Valencia i Spania fra 6.

til 9. september for å introdusere nye muligheter for solenergibedrifter i

Tyskland.

Endringer i de fotoelektriske inngangstariffene i Tysklands nye lov om

fornybar energi (EEG) ble vedtatt i begynnelsen av juli, med en ytterligere

justering som trer i kraft 1. oktober. Endringene markerer en dreining mot

takinstallasjoner ved å forlate feltinstallasjoner på dyrket mark og øke

attraktiviteten med en egen forbruksbonus for små og mellomstore

takinstallasjoner. Denne bonusen utbetales til eiere av

takinstallasjonssystemer med mindre enn 500 KWp som har til hensikt å benytte

energien som de genererer.

Inngangstariffene ble redusert med tretten prosent for takinstallasjoner

og eliminert for feltinstallasjoner fra 1. juli. Samtidig så

konverteringsområdene en reduksjon på åtte prosent og alle andre områder ble

redusert med tolv prosent. Fra 1. oktober vil disse prisene reduseres med

ytterligere tre prosent. Likevel er de nye takstene fortsatt svaert

attraktive, med priser fra 25.02 til 34.05 EURc per kWh for anlegg som

tilkobles før 1. oktober og 24.26 til 33.03 EURc per kWh for anlegg som

tilkobles i resten av året.

Loven, som ble innført for ti år siden, krever at kraftselskaper kjøper

fornybar energi fra systemeiere ifølge en tilsvarende inngangstariffrate i 20

år, noe som garanterer en attraktiv tilbakebetalingstid og høy avkastning.

Økt etterspørsel fra private brukere

De to endringene i EEG-lovgivningen er en reaksjon på den økte

priskonkurransen mellom solenergianlegg, inkludert den nylige prisnedgangen

for solcellepaneler og -komponenter. Denne utviklingen har skapt en rekke nye

markedsmuligheter for solenergiselskaper. Økt etterspørsel etter

takinstallasjoner samsvarer med økningen av private brukere som overveldende

foretrekker høykvalitetssystemer. Endringene har også ført til økt

etterspørsel etter energilagringssystemer og intelligente nettverksprogrammer

for å få fullt utbytte av ens forbruksbonus. Innen 2013 er energi fra

fotoelektriske kilder forventet å vaere konkurransedyktig med konvensjonelle

energikilder i kraftmarkedet for private forbrukere.

Produsenter i Tyskland har ikke bare enkel tilgang til et stort og

voksende marked, de kan også dra nytte av et ytterligere konkurransefortrinn

gjennom en lokal merkevaregjenkjennelse og et omdømme for høy kvalitet.

Tyskland har en veletablert industriell infrastruktur, stor

utstyrsleverandørsbase og kvalifiserte, erfarne arbeidere. Landets

solcelleindustri har også den høyeste tettheten av forskningsinstitutter i

bransjen.

Germany Trade & Invest kommer til å ha representanter på årets 25.

European Photovoltaic Solar Energy konferanse og utstilling i Feria Valencia

- Level 2 - Hall 2 - Booth A17 for å møte selskaper interessert i

verdenslederen innen fotoelektrisk energi.

Germany Trade & Invest er det utenlandske handels-, investerings- og

markedsføringsbyrået til Forbundsrepublikken Tyskland. Organisasjonen bistår

utenlandske selskaper som ønsker å utvide sin virksomhet på det tyske

markedet. Byrået gir informasjon om utenlandsk handel til tyske selskaper som

ønsker å entre utenlandske markeder.Germany Trade & Invest

Eva Henkel e-post: eva.henkel@gtai.com Telefon: +49(0)30-200099-173

Faks: +49(0)30-200099-111

Germany Trade and Invest

Germany Trade & Invest: Eva Henkel, E-post: eva.henkel@gtai.com, Telefon: +49(0)30-200099-173, F: +49(0)30-200099-111

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries