"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

ENOVA gir 120 millioner kroner til biokraft

Published at: 6. juli 2010
kilde: ENOVA
kanaler:
Land:

tegn:
publisert av

Fiborgtangen Biokraft AS på Skogn i Nord- Trøndelag får 120 millioner kroner i støtte fra Enova til bygging av et anlegg for produksjon av blant annet varme og elkraft basert på høytemperatur gassifisering av biomasse.

Anlegget vil ha behov for 77.000 tonn trevirke pr. år og det er forventet at biokraftanlegget årlig skal levere en energimengde på 270 GWh, fordelt på 100 GWh el kraft og 170 GWh termisk energi.  Den termiske energien skal benyttes ved Norske Skog på Skogn. 

Byggingen av anlegget skal etter planen starte i november 2011 og produksjonsstart planlegges i november 2012. Prosjektet anses å være banebrytende i internasjonal målestokk og vil i tillegg til energileveransene gi kompetanse og erfaring innen gassifisering av biomasse.

- Med dette prosjektet sikres Norske Skog fornybar varme til sine prosesser samtidig som vi får på plass et fullskala anlegg som demonstrerer banebrytende teknologi på sitt område. Det sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

- I Norge vil vi ofte se at nærhet til et stort industrielt varmebehov er en forutsetning for å kunne bygge levedyktige biokraftanlegg. Ved slik samlokalisering sikrer man nær full energiutnyttelse, sier Nakstad.

Restproduktet fra anlegget skal i første omgang brukes som ren fyllmasse, men kan på sikt videreutvikles til mer høyverdige produkter som for eksempel isolasjonsmateriale.

Fiborgtangen Biokraft AS eies i dag av NTE Holdning AS, Norske Skogindustrier ASA, Allskog Holding AS og Fiborgtangen Vekst AS.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries